"คำนูณ" หวั่น !! ลต.ใบเดียวส่อตัดพรรคการเมืองทุนน้อย - สิทธิปชช.ลดลง !!

Publish 2016-02-01 12:21:56


"คำนูณ สิทธิสมาน" เผยจุดเด่น-ด้อยของร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีจุดเด่นที่ปราบโกง กันนักการเมืองทุจริตทั้งหลาย แต่ยังหวั่นในข้อด้อยคือสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ อาจเป็นการเอื้อต่อพรรคการเมืองทุนหนาตัดพรรคการเมืองที่มีทุนน้อย หรือไม่ ??

 

วันนี้ (1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญร่างแรก ว่า จุดแข็งหรือจุดเด่นที่สุดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดขาย เพราะขนานนามกันเริ่มจะติดปากชาวบ้านแล้วว่า "ฉบับปราบโกง" อยู่ที่มาตรา 93 (10) และ 93 (11) ที่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัคร ส.ส.ซึ่งจะโยงไปเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัคร ส.ว.หรือเป็นรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอื่น รวมทั้งองค์กรอิสระด้วย
         

 

โดยมาตรา 93 (10) ระบุว่า "เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม" ส่วนมาตรา 93 (11) ระบุว่า "เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตเลือกตั้ง..."
         

 

ทั้ง 2 ข้อนี้ เป็นหลักการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เมื่อมีคำว่าเคยนำหน้า 2 อนุมาตรานี้ ก็หมายความว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม 11 ฐานความผิด ผู้นั้นไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่ง ส.ส. , ส.ว. , รัฐมนตรี รวมทั้งตำแหน่งทางการเมืองอื่น หรือตำแหน่งในองค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นจะเป็นโทษจำคุกหรือไม่ก็ตาม ส่วนการถูกจำคุกเพราะกรณีอื่น มาตรา 93 (7) ก็กำหนดว่าจะสมัคร ส.ส.ได้ก็ต้องพ้นโทษมาแล้ว 10 ปี ขยายจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่กำหนดไว้ 5 ปี
         

 

"แต่ยังมีจุดสงสัยใหญ่ๆ ที่ต้องรอคำชี้แจงและรอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกหลายจุด ยังไม่เรียก ณ นาทีนี้ว่าจุดอ่อนหรือจุดด้อย จุดใหญ่ที่สุดคือวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเพิ่มหมวดหน้าที่ของรัฐขึ้นมาใหม่ คำถามคือ ไม่ว่าจะเขียนอย่างไรสรุปแล้วสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกอย่างลดลงจากรัฐธรรมนูญ 2550 หรือไม่ จุดใหญ่พอกันอีกประการคือการเลือกตั้งแบบกาบัตรใบเดียวครั้งเดียวใช้กับการคำนวณ ส.ส.ทั้ง 2 ประเภท จะเป็นการเอื้อต่อพรรคการเมืองทุนหนาตัดทางพรรคการเมืองทุนน้อยที่เป็นพรรคทางเลือกหรือไม่" นายคำนูณ กล่าว