"ญาติวีรชน" โร่ยื่น "มีชัย" ทบทวนร่างรธน. - หวั่นเป็นการวางท่ออำนาจรัฐบาล !!

Publish 2016-02-03 13:13:31

"ญาติวีรชนพฤษภา 35" ยืนหนังสือถึง "มีชัย ฤชุพันธุ์" วอนทบทวนร่างรธน.ร่างแรก หลังมีเนื้อหาลดทอนอำนาจประชาชนและมีแนวโน้มสืบทอดอำนาจ ปมนายกรัฐมนตรีคนนอก ...

 

วันนี้ (3 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อขอให้ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อที่ลดทอนอำนาจของประชาชน และมีแนวโน้มที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจ โดยมี นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ เป็นผู้รับหนังสือ
         

 

โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า ภาพรวมของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของ กรธ.นั้น ที่เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีจากคนนอก ถือเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาสังคม ดังจะเห็นจากการร่างรัฐธรรมนูญลักษณะแบบนี้ในอดีต จนนำไปสู่บาดแผลและหายนะต่อประเทศชาติ อีกทั้งหลักการของรัฐธรรมนูญสากล คือ การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ในร่างดังกล่าวกลับขัดแย้งกับหลักการสากล และยังถือเป็นร่างที่สืบทอดอำนาจ ลดทอนอำนาจของประชาชนโดยแท้จริง ดังนั้น ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี ที่ไม่อยากเห็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำซ้ำในสิ่งที่ผิดพลาด จนอาจซ้ำรอยนายทหารรุ่นพี่ที่ผิดพลาดในอดีต ดังนั้น ทางคณะกรรมการฯ ขอให้ทาง กรธ.พิจารณาเหตุผลของ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา ที่ให้เหตุผลต่อร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วย และขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พิจารณาทบทวนด้วย นอกจากนี้ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น คสช.ก็สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ดำเนินการจัดการได้ทันที และควรปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดด้วย