"คำนูณ" ยกลต.บัตรใบเดียว "พรรคทางเลือกใหม่" ดับคาหลุม - พวกทุนหนา ได้เปรียบมหาศาล

Publish 2016-02-03 13:58:48


"คำนูณ สิทธิสมาน" เผยเลือกตั้งบัตรใบเดียวทำให้พรรคการเมืองทุนน้อย-พรรคทางเลือกใหม่ ถูกตัดหนทางอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่สามารถสู้พรรคทุนหนาได้ เนื่องจากจะส่งส.ส.เขตมาลงเยอะๆ สู้นักการเมืองคนเก่าๆไม่ได้ ยิ่งทำให้ผูกขาดอำนาจแน่นหนามากขึ้น ...

 

 

วันนี้ (3 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญร่างแรก ว่า จุดอ่อนที่สุดของระบบการเลือกตั้งแบบบัตรเดียวกาเดียวได้ทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อก็คือเป็นการตัดหนทางพรรคทางเลือกใหม่และพรรคทุนน้อยโดยสิ้นเชิง สงวนการเสนอตัวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไว้กับพรรคการเมืองทุนหนาแต่เพียงสถานเดียว เพราะระบบการเลือกตั้งแบบนี้ คะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อจะมาได้ก็โดยคะแนนที่ได้รับจากส.ส.เขตเท่านั้น ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในการเลือกตั้งส.ส.เขตในแต่ละเขตก็ตาม เป็นการบีบให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครส.ส.เขตมาก ๆ ไม่ว่าจะมีความหวังในเขตนั้น ๆ หรือไม่ เพราะทุกคะแนนมีความหมาย พรรคทางเลือกใหม่ พรรคของกลุ่มความคิดเฉพาะทางเฉพาะด้าน พรรคเกิดใหม่ ที่ไม่ใช่นักการเมืองเก่าไม่มีความนิยมในเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะแต่มีความนิยมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถ้าเป็นการเลือกตั้งระบบ 2 บัตร 2 กาแยกระหว่าง ส.ส.เขต กับ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่คนไทยคุ้นชินมาตั้งแต่ปี 2540 เคยมีโอกาสที่จะมีส.ส.ในสภาได้สัก 1 - 5 คนจากส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ
         

 

 

"จากนี้ไปถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านออกมาใช้โดยไม่มีการแก้ไขก็เป็นอันหมดโอกาสโดยสิ้นเชิง เพราะไม่มีปัญญาที่จะส่งผู้สมัครส.ส.เขตจำนวนมาก ตัดหนทางพรรคทางเลือกใหม่ทุนน้อย ตัดหนทางการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาสังคมที่จะรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองเพื่อจะเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงในสภาสักเสียงสองเสียง ตัดโอกาสทางเลือกใหม่ ๆ ของประชาชน สงวนความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไว้กับพรรคการเมืองทุนหนาเดิม ๆ การบังคับผู้สมัครส.ส.ให้ต้องสังกัดพรรคก็จำกัดสิทธิพออยู่แล้ว นี่ยังมาบังคับโดยปริยายให้ผู้ที่ประสงค์จะมีบทบาทในสภาต้องสังกัดแต่พรรคทุนหนาอีก จะยิ่งไม่เป็นการตอกย้ำระบบผูกขาดอำนาจของพรรคการเมืองให้แน่นหนาขึ้นอีกหรือ แม้แต่พรรคการเมืองทุนหนาเดิม ๆ ด้วยกันเอง หลายพรรคที่ไม่เคยส่งผู้สมัครส.ส.เขตจำนวนมาก ก็ต้องพิจารณาส่งมากขึ้น เพราะทุกคะแนนไม่ว่าจะแพ้หรือชนะล้วนมีความหมาย นี่คือจุดอ่อนหนึ่งที่ในมุมมองเฉพาะของผมเห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของระบบเลือกตั้งแบบบัตรเดียวกาเดียว" นายคำนูณ กล่าว