"นิพิฏฐ์" ไม่เอาด้วย !! ที่มาส.ว.ตามฉบับกรธ. - เชื่อ "คนพิเศษ" ครองเก้าอี้ได้สบาย

Publish 2016-02-03 18:39:34

"นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ยกเหตุผล 5 ข้อ ไม่เอาที่มาส.ว.ตามฉบับของกรธ. หวั่นเกิดการบล็อกโหวตได้ ...
 


วันนี้ (3 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว.ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้กำหนด โดยมีเหตุผลดังนี้

 


1. การให้ผู้สมัครเลือกกันเอง จะมีการบล็อกโหวตได้

 


2. คนทั่วไปไม่สามารถได้รับเลือก ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีพลังบางอย่างเท่านั้น ที่จะเข้าไปได้

 


3. ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบของ "คนธรรมดา (common man)" มิใช่ระบบของ "คนพิเศษ" ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสเท่าๆ กัน

 


4. การไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ์สมัคร โดยต้องพ้นตำแหน่งมา 10 ปี ตามมาตรา 103 แต่กลับให้ สปท. หรือ สนช. ที่มาจากการยึดอำนาจสมัครได้ โดยไร้เหตุผลรองรับ เพราะผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยเคยผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนมาในระดับหนึ่งแล้ว แต่ สปท. สปช. และ สนช. ไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมาเลย แต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ชี้ให้เห็นว่า ผู้ร่างฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มาจากการยึดอำนาจมากกว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน

 


5. การได้มาซึ่ง ส.ว. แบบนี้ จะทำให้บางจังหวัดมี ส.ว. หลายคน แต่บางจังหวัดไม่มี ส.ว. เลย เช่น กทม. อาจมี ส.ว. ได้นับร้อยคน แม้มาตรา 103 (4) กำหนดให้มีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ก็ตาม ผู้ได้รับเลือก จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ทั้งนี้ ตนมีข้อข้อเสนอแนะ คือ ให้เลือก ส.ว. จังหวัดละ 1 คน ส่วนที่เหลือมาจากการสรรหา หรือ เลือกตั้งทางอ้อมก็ไม่ว่ากัน แต่ควรมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน