วิป สปท. จ่อลุยถกปฏิรูปประเทศ 3 เรื่อง 29 ก.พ.นี้ !!

"วิป สปท." จ่อลุยถกปฏิรูปประเทศ 3 เรื่อง 29 ก.พ.นี้ !!

Publish 2016-02-25 16:35:01

"คำนูณ สิทธิสมาน" เตรียมประชุมในวันที่ 29 ก.พ.นี้ 3 เรื่อง คือ ปฏิรูปตำรวจ เศรษฐกิจ และกีฬา ทั้งนี้ในวันที่ 1 มี.ค. จะประชุมเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ...

 

วันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการคณะกรรมมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงผลการประชุมวิป สปท.ว่า การประชุม สปท.ในวันที่ 29 ก.พ. จะมีวาระพิจารณา 3 เรื่อง คือ

 

1.พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง
         


2.พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของ กมธ.ขับเคลื่อนกรปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ

 

3.พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
         

 

ส่วนการประชุม สปท.ในวันที่ 1 มี.ค. จะมีวาระการพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1.พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เรื่องข้อสังเกตในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ 2.พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ตามลำดับระเบียบวาระที่ประชุม