สมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย เล็งยื่นสอบ บิ๊กติ๊ก หลังลงนามให้ลูกชายเป็นทหาร

"สมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย" เล็งยื่นสอบ "บิ๊กติ๊ก" หลังลงนามให้ลูกชายเป็นทหาร

Publish 2016-04-17 15:06:33

"สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย" เตรียมยื่นสอบ "พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา" หลังลงนามติดยศให้ลูกชายเข้าเป็นทหาร เข้าเค้าขัดแย้งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมพ.ศ.2551 หรือไม่ ???

 

วันนี้ (17 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในเอกสารอนุมัติให้ลูกชายของตนเองเข้าเป็นนายทหารปฏิบัติการ กิจการพลเรือน สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 เป็นต้นมา และกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกระแสโซเชียลถึงความไม่เหมาะสมนั้น
 

 

ล่าสุด ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่าการกระทำดังกล่าวของพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น เป็นการกระทำหรือใช้อำนาจไปในทางขัดหรือแย้งต่อระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2551 และขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ.2558 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 13(3) ฯลฯ
 

 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจะดำเนินการไปยื่นคำร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบฯ ในวันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. จากนั้นจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเวลา 11.00 น. และจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย