ร่วมด้วยช่วยกัน!!  กกต. รับเปิดทางเอกชนหนุนทำป้ายโฆษณาออกเสียงประชามติได้

ร่วมด้วยช่วยกัน!! "กกต." รับเปิดทางเอกชนหนุนทำป้ายโฆษณาออกเสียงประชามติได้

Publish 2016-07-17 16:25:58

"สมชัย" รับเปิดให้เอกชนสนับสนุนทำป้ายรณรงค์ออกเสียงประชามติได้ ย้ำแต่ต้องเป็นจริง  พร้อมเตือนสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี กลับไปแก้ไขเนื้อหาสรุปร่าง รธณ.หลังพบมีความโน้มเอียง ไม่เป็นกลาง


         
วันนี้ ( 17 ก.ค.)   นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการด้านบริหารจัดการเลือกตั้ง  กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวว่ากรุงเทพมหานครมีการเรียกรับเงินค่าจัดทำป้ายโฆษณารณรงค์ออกเสียงประชามตินั้น  กกต.มีการออกระเบียบเชิญชวนให้เอกชนมีร่วมในการสนับสนุนการจัดทำป้ายโฆษณาออกเสียงประชามติได้  แต่ในกรณีของกรุงเทพมหานคร  จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตดูแล  และต้องมีหนังสืออย่างเป็นทางการ ขณะที่โลโก้ของเอกชนผู้สนับสนุนจะต้องมีขนาดเล็ก โดยการเรียกเงินค่าจัดทำนั้น  ต้องเป็นความจริง  หากเกินจริงถือว่าเป็นการเรียกรับผลประโยชน์  สามารถแจ้งมายัง กกต.ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้
         

ส่วนกรณีพบการทำลายสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนั้น  ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการ โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นการทำผิดในจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งน่าจะเป็นการกระทำด้วยความคึกคะนองของกลุ่มวัยรุ่น จึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแล
         
นายสมชัย ยังได้กล่าวถึง กรณีที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ทำสไลด์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การออกเสียงประชามติและสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญว่า  ได้ตรวจสอบเนื้อหาสาระแล้ว  พบว่ามีความโน้มเอียงไม่มีความเป็นกลาง  จึงขอให้สถาบันทบทวนเนื้อหา เนื่องจากสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการ ทาง กกต.ก็จะต้องดำเนินการ
         

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินบรรยากาศช่วยโค้งสุดท้ายก่อนการออกเสียงประชามติ  จะมีการแจกเอกสารสาระสำคัญเกี่ยวกับร่างรัฐธรมมนูญทั่วทั้งประเทศในวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม  จึงมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับเอกสารอย่างทั่วถึงพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 22 กรกฎาคม