อย่าทำแบบนี้!! เด็ก.ปชป.ตีกันกม.ลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ต้องระบุให้ชัดส่งเสริมพรรคให้เข้มแข็ง ชี้หากยึดแบบปี 24 เท่ากับเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง

อย่าทำแบบนี้!! เด็ก.ปชป.ตีกันกม.ลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ต้องระบุให้ชัดส่งเสริมพรรคให้เข้มแข็ง ชี้หากยึดแบบปี 24 เท่ากับเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง

Publish 2016-08-16 19:38:28

วันนี้ (16 ส.ค.)  นายสาธิต ปิตุเตชะ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงการร่างกฎหมายลูกเร่งด่วน 4 ฉบับ เพื่อรองรับการเลือกตั้งตามแผนโรดแม็ปของ คสช.ว่า ขอให้ กรธ.ตั้งหลักคิดให้ดีในการยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ โดยเฉพาะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  หากต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพ ก็ต้องเขียนระบุให้ชัดเจน หากมีผู้เสนอให้มีการลดทอน หรือทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงก็อย่าบัญญัติไว้  ถึงแม้จะมีข่าวออกมาว่าไม่มีการเซ็ตซีโร่ พรรคการเมืองเดิมที่มีอยู่แต่ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการเขียนกฎหมายพรรคการเมืองอิงฉบับปี 2524 ที่แบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ 1.ยื่นขออนุญาตขอจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองโดยคณะบุคคลตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป โดยต้องไปหาสมาชิกพรรคทั่วประเทศให้ครบ 5,000 คนตามที่กรอบเวลากฎหมายกำหนด จึงสามารถจัดประชุมเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคได้  2.จากนั้นถึงสามรถจดขึ้นทะเบียนเป็นพรรคการเมืองและสามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้นั้น ก็เสมือนเป็นการเซ็ตซีโร่เช่นกันนายสาธิต  กล่าวต่อว่า หากประเทศไทยต้องการส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งจริง ก็ควรให้พรรคการเมืองพัฒนาการตัวเอง กฎหมายที่ออกมาต้องเอื้อต่อการสนับสนุนพรรค ไม่ใช่บั่นทอน  เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับการบั่นทอนพรรคใหญ่ที่มีมาแต่เดิมและส่งเสริมพรรคขนาดกลางและเล็กให้มีอำนาจในการต่อรอง เมื่อเป็นเช่นนี้การเมืองจะมีเสถียรภาพได้อย่างไร  ยิ่งขณะนี้ทราบว่ามี สปท.บางส่วนมีแนวคิดเสนอให้ออกแบบในลักษณะบังคับประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ ตามกฎหมายพรรคการเมืองใหม่ ให้ทุกคนต้องเสียเงินค่าสมาชิกพรรคปีละ 200-300 บาท โดยอ้างเหตุผลว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมและถือว่าเป็นเจ้าของพรรค แต่ตนเห็นว่ากลับเป็นการตัดตอนชาวบ้านที่ต้องการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะทุกคนต่างมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว จะยิ่งเป็นการตัดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากกว่า