นกม.ชีช้ำ!! ผลโพลล์ชี้ คะแนนนิยมปชป.-พท.ลดวูบ!! ขณะที่บิ๊กตู่พุ่งปรี๊ดและอยากให้นั่งนายกฯต่อ

นกม.ชีช้ำ!! ผลโพลล์ชี้ คะแนนนิยม"ปชป.-พท."ลดวูบ!! ขณะที่"บิ๊กตู่"พุ่งปรี๊ดและอยากให้นั่งนายกฯต่อ

Publish 2016-09-11 13:21:16

วันนี้ ( 11 ก.ย.)    กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังผ่าน 1 เดือนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ"  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,156 คน พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 เห็นว่าการใช้ประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองแบบที่ผ่านมาในอดีต ไม่เหมาะสม  เพราะมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากประชานิยมนั้น  ขณะที่ร้อยละ 32.4 เห็นว่าเหมาะสม เพราะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  และร้อยละ 7.7 บอกว่าไม่แน่ใจ
         

เมื่อถามว่า  อยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียงอยู่อีกหรือไม่ในอนาคต  ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 อยากให้มี แต่การใช้ประชานิยมหาเสียงควรใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยในจำนวนนี้อยากให้ใช้ประชานิยมตอบสนองด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาของแพง ค่าครองชีพมากที่สุด (ร้อยละ 70.8) รองลงมาคือ ด้านการเกษตร สินค้าเกษตร (ร้อยละ 62.1) และด้านการศึกษา (ร้อยละ 59.6)  ขณะที่ร้อยละ 31.6 ไม่อยากให้ใช้ประชานิยมหาเสียง  และร้อยละ 4.2 บอกว่าไม่แน่ใจ
         

ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 16.9 (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือน พ.ค.59 ร้อยละ 5.8) รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทยที่มีคะแนนนิยม อยู่ที่ร้อยละ 15.3 (ลดลงร้อยละ 3.8) และพรรคชาติไทยพัฒนา มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (ลดลงร้อยละ 0.9)
         

เมื่อถามว่า หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป พบว่า อันดับแรกคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 26.6)รองลงมาคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ร้อยละ 3.8) และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 3.7)