นักวิชการดังม.รังสิตชง 5 ข้อปฏิรูปพรรค ข้ามพ้นกลุ่มผลประโยชน์สู่สถาบันทางการเมือง

นักวิชการดังม.รังสิตชง 5 ข้อปฏิรูปพรรค ข้ามพ้นกลุ่มผลประโยชน์สู่สถาบันทางการเมือง

Publish 2016-09-11 15:56:05

วันนี้ ( 11 ก.ย.)  นายสุริยะใส กตะศิลา  รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)  กล่าวว่า ตนเห็นว่าการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองต้องนำไปสู่การปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างจริงจัง  และขอเสนอ 5 ข้อ เพื่อทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์แบบที่เป็นอยู่ 


1. ต้องควบคุมเงินทุน แม้ที่ผ่านมาจะให้ผู้บริจาคทั้งบุคคลและนิติบุคคลต้องเปิดเผยตัว  แต่เงินนอกระบบที่เป็นเงินก้อนใหญ่ตรวจสอบได้ยาก จึงควรเพิ่มบทบาท กกต. ปปง. สตง. และผู้ตรวจการแผ่นดินมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมการเงินของพรรคการเมืองมากขึ้น   2. เพิ่มบทบาทของกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ให้สามารถถ่วงดุลอำนาจของหัวหน้าพรรคในการรับรองผู้สมัครของพรรค และเพิ่มบทบาทของกรรมการจัดทำนโยบายพรรคและกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคมากขึ้น 


3. ใช้ระบบ Primary Vote  หรือการเลือกตั้งชั้นต้น เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ประชาชนต้องการจริงๆ และแก้ปัญหานายทุนหรือเจ้าของพรรค บล็อกโควต้าให้คนของตัวเอง และสมาชิกพรรครวมทั้งประธานสาขาพรรคควรมีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าพรรค   4. กรรมการบริหารพรรคควรเป็นคนละคณะกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการครอบงำ และกรรมการต้องยึดโยงกับสมาชิกพรรค  สมาชิกพรรคสามารถควบคุม  ถ่วงดุลการทำงานของกรรมการบริหารได้  และ 5.  เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสาขาพรรคเพื่อให้สาขาพรรคเป็นกลไกเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องระหว่างพรรคกับสมาชิกพรรคซึ่งจะทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรค และกำหนดให้มีสาขาพรรคโดยเทียบเคียงกับจำนวนสมาชิกพรรค