ดาบสองคม!!! โพลชี้ลงดาบด้วย ม.44 กดดันรัฐบาล "บิ๊กตู่" มากสุด เพราะนักการเมืองมักโยเย-จ้องโจมตีกลับ

Publish 2016-10-01 14:04:12

ดาบสองคม!!! โพลชี้ลงดาบด้วย ม.44 กดดันรัฐบาล "บิ๊กตู่" มากสุด เพราะนักการเมืองมักโยเย-จ้องโจมตีกลับ


ดาบสองคม!!! "สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ "5 อันดับ ที่ประชาชนคิดว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาล" ระบุ การใช้ม.44  ดำเนินคดีทางการเมือง กดดันรัฐบาล "บิ๊กตู่" มากสุด เพราะนักการเมืองมักโยเย และจ้องจะโจมตีกลับแบบบิดเบือน แต่คิดว่า ไม่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาล

 

วันนี้ (1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน เรื่อง "5 อันดับ ที่ประชาชนคิดว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาล" โดยสำรวจระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้


1) “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนคิดว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในขณะนี้
อันดับ 1 การใช้มาตรา 44 ดำเนินคดีทางการเมือง 83.90%
อันดับ 2 ปัญหาเศรษฐกิจ ของแพง ค่าครองชีพสูง การว่างงาน 82.60%
อันดับ 3 การวิพากษ์วิจารณ์ โจมตี กดดันรัฐบาลจากบุคคลและกลุ่มต่างๆ 71.43%
อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญ การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 66.23%
อันดับ 5 สถานการณ์น้ำท่วม 60.03%


2) “สาเหตุ” ที่มีกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะนี้
อันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 78.44%
อันดับ 2 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ 72.73%
อันดับ3 มีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง 67.53%
อันดับ 4 การสร้างข่าว บิดเบือนข่าว การเล่นเกมการเมือง 64.16%
อันดับ 5 ประชาชนมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นได้ 53.51%


3)“ใคร/กลุ่มใด” ที่สร้างกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
อันดับ 1 นักการเมือง 77.92%
อันดับ 2 กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาล 70.39%
อันดับ 3 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เกษตรกร ชาวนา 63.38%
อันดับ 4 ผู้ที่เสียผลประโยชน์ 61.30%
อันดับ 5 สื่อมวลชน นักวิชาการ 58.96%


4) ประชาชนคิดว่ากระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ขณะนี้มีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ไม่ค่อยมีผลต่อความมั่นคง 44.45% เพราะเป็นเพียงกระแสข่าว เป็นเกมการเมือง รัฐบาลยังดูแลสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี ไม่มีการชุมนุมประท้วงสร้างความวุ่นวายฯลฯ

อันดับ 2 ค่อนข้างมีผลต่อความมั่นคง 33.01% เพราะความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจและการทำงานของรัฐบาล กระทบต่อการปรับคณะรัฐมนตรี ทำให้เป็นจุดอ่อนในการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่มีผลต่อความมั่นคง 17.71% เพราะประชาชนยังคงเชื่อมั่นและเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาล รัฐบาลมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เป็นรัฐบาลทหาร มีอำนาจเด็ดขาด ฯลฯ

อันดับ 4 มีผลต่อความมั่นคงมาก 4.83% เพราะทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาล รัฐบาลต้องทำงานหนักมากขึ้น กระทบต่อเสถียรภาพ กระแสข่าวต่าง ๆ อาจทำให้รัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่เสียหายได้ ฯลฯ


5) ในฐานะประชาชนจะช่วยลดกระแสกดดันรัฐบาลขณะนี้ได้อย่างไร?
อันดับ 1 มีสติและใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 74.03%
อันดับ 2 ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 71.17%
อันดับ 3 ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ผิด ๆ ช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ 62.60%
อันดับ 4 เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ช่วยกันตรวจสอบการกระทำผิด 56.62%
อันดับ 5 อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน ร่วมส่งกำลังใจให้รัฐบาล 48.29%