เทียบให้เห็นกันชัด ๆ ความต่างระหว่าง จำนำยุ้งฉาง และ จำนำข้าว ใครรุ่ง...ใครร่วง (รายละเอียด)

Publish 2016-11-05 11:05:54

จากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำที่สุดในประวัติการณ์ นั้นทางด้านของ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการ ประกาศมาตรการ"จำนำยุ้งฉาง" ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำซึ่งก็มีทั้งฝ่ายคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

นอกจากนี้ก็ยังมีคนนำ โครงการจำนำยุ้งฉางและจำนำข้าวมาเปรียบเทียบข้อดูข้อเสียว่าโครงการไหนจะให้ผลดีกับชาวนามากกว่ากันเริ่มกันที่มาตรการรับจำนำยุ้งฉาง รัฐบาลจ่ายเงินจำนำในราคา 90% ของราคาตลาดประมาณ 11,000 บาท จึงได้ตัวเลขที่ 9,500 บาท  และรัฐบาลยังจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และค่ายุ้งฉางอีก 3,500 บาทต่อตัน เท่ากับเงิน 3,500 บาทดังกล่าว คือเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนา และที่สำคัญข้าวยังอยู่กับชาวนา ในยุ้งฉางที่บ้าน กรรมสิทธิ์ในข้าวยังเป็นของชาวนา

ซึ่งการรับจำนำยุ้งฉางของรัฐบาลนี้ เป็นการรับจำนำตามทฤษฎีที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต ข้าวเปลือกเป็นของชาวนาในราคาที่ต่ำกว่าตลาดและจำกัดปริมาณ และเชื่อว่าชาวนามีโอกาสไถ่ถอน เมื่อข้าวราคาสูงขึ้น เช่น ถ้าข้าวเปลือกหอมมะลิกลับมาสู่ราคา 14,000 บาทต่อตัน ชาวนา ก็ไปไถ่ถอนจากรัฐ 9,500 บาท แล้วนำไปขายที่ 14,000 บาท ก็จะได้เงินเพิ่มอีก 4,500 บาทต่อตันอีก

 

หรือถ้าหากชาวนาพอใจในราคารับจำนำนี้แล้ว ไม่มาไถ่ถอน พอครบกำหนดรัฐบาลเอาข้าวไปขายก็จะมีกำไร 10% ทันที

และอีกประการคือรัฐจ่ายค่าเก็บยุ้งฉางให้กับชาวนา ดังนั้นรัฐบาลจะไม่ต้องมาเป็นภาระในการหาเช่าที่จัดเก็บข้าว ดูแลรักษาข้าว ซึ่งเป็นภาระและเกิดช่องทางให้ทุจริตคอรัปชั่น ได้อีกด้วย


และเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับการรับจำนำสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ซึ่ง แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การรับจำนำเป็นการรับจำนำแต่เพียงชื่อเท่านั้น  เพราะแท้จริงแล้วคือการรับซื้อข้าวเปลือกในราคา 15,000 บาท ทุกเมล็ด ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโดยรัฐบาลเป็นคนกำหนดราคาเอง และชาวนาต้องเอาข้าวมาส่งให้รัฐบาล กรรมสิทธิ์เป็นของรัฐบาล ชาวนาไม่มีสิทธิมาไถ่ถอนแม้ว่าถ้าราคาตลาดจนสูงไปถึง 16,000 บาท ก็ไถ่ถอนไม่ได้

 

รวมทั้งการรัฐบาลมีการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร มีการเช่าโกดังเก็บข้าวสาร และมีการขายข้าวสารเกิดขึ้น เอื้อให้เกิดการทุจริตอย่างมโหฬาร

 

 

 

เรียบเรียงโดย วัสดา สำนักข่าวทีนิวส์

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัสดา แสงทิพย์