เงิบไหมล่ะนกม.!! ผลโพลชี้"รัฐบาลบิ๊กตูุ่"ดีกว่า"รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง

Publish 2016-12-25 10:39:39

วันนี้ ( 25 ธ.ค.)     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,077 คน ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2559  โดยสำรวจความเเห็น เปรียบเทียบระหว่าง "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มาจากการรัฐประหาร" กับ "รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง" ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ คิดเป็น 48.84% มีความเห็นว่า " รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มาจากการรัฐประหาร"  ดีกว่า เพราะทำงานได้เร็ว คล่องตัว มีอำนาจพิเศษ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีผลงานให้เห็น 
         

ขณะที่ 23.72% เห็นว่า "รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง" ดีกว่า  เพราะมาจากเสียงของประชาชน เป็นประชาธิปไตย รู้ปัญหา มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ  ส่วนอีก 17.83% มองว่าดีพอ ๆ กัน  เพราะไม่ว่าจะมาจากระบบใดก็สามารถบริหารบ้านเมืองได้ ทำงานได้ดี มีนโยบายที่ทำเพื่อประชาชน  และอีก 9.61% เห็นว่าแย่พอ ๆ กัน   เพราะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนไม่ได้  มีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่โปร่งใส มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์  
         

เมื่อสอบถามถึง"ข้อดี –ข้อเสีย" ของ "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มาจากการรัฐประหาร" พบว่า ข้อดี อันดับ 1 คือ มีอำนาจเด็ดขาด พูดจริงทำจริง รองลงมาคือ บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วง และทำงานคล่องตัว แก้ปัญหาได้เร็ว ส่วนข้อเสีย  อันดับ 1 คือ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่ได้รับการยอมรับ รองลงมาคือ ขาดการคานอำนาจ ตรวจสอบไม่ได้ และไม่ค่อยรับฟังความเห็น เผด็จการ
         

ส่วน"ข้อดี –ข้อเสีย" ของ "รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง" พบว่า ข้อดี อันดับ 1 คือ มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนเลือกเอง รองลงมา คือมีประสบการณ์ รู้ปัญหา อยู่ในพื้นที่ และ ทำงานคล่องตัว แก้ปัญหาได้เร็ว ส่วนข้อเสีย อันดับ 1 คือ ทุจริตคอรัปชั่น ซื้อสิทธิ ขายเสียง รองลงมา คือแบ่งพรรคแบ่งพวก  ทะเลาะเบาะแว้ง และ นโยบายเดิม ๆ ทำงานแบบเดิม ๆ หน้าเก่า


  


นอกจากเมื่อวานนี้ (24 ธ.ค.) สวนดุสิตโพล ยังได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนถึงภาพรวมการปรับคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 4 พบว่า 60% ค่อนข้างพอใจ เพราะบุคคลที่เข้ามามีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีหลายคนที่มาจากกระทรวงเดิม จึงเชื่อว่าจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
         

ส่วนเรื่องที่ประชาชนหนักใจแทน พล.อ.ประยุทธ์ 82% เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาปากท้อง ข้าวของแพง มีหนี้สิน 73% เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 71% เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาข้าว ราคายางตกต่ำ 67% เรื่องการต่อต้านคัดค้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ 66% การทำงานตามโรดแมปในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะถึงการเลือกตั้ง
         
สำหรับ ผลสำรวจอันดับรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ 70% นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม 61.34%

 

 

วิทย์ณเมธา  สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว