ฝ่ายต้านว่ายังไง เมื่อผลออกมา "พล.อ.ประยุทธ์" คนไทยฝากความหวังไว้ที่คุณ คอยากจะเห็น บ้านเมืองปี 60 ดีขึ้น (รายละเอียด)

Publish 2017-01-07 14:37:58


วันที่ 7 มกราคม “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศไทย

 

โดยระบุว่าสถานการณ์การเมืองไทย ปี 2560 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมืองตามโรดแมปที่เหลือเวลาอีกเพียง 1 ปี หลายฝ่ายต่างจับตามองว่าการเมืองไทยจะเป็นไปในทิศทางใด ทั้งการร่างกฎหมายลูก การเตรียมความพร้อมของพรรคการเมือง และการทางานองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 1,266 คน ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

กับประเด็น “การเมืองไทย” ปี 2560 ที่ประชาชนคาดว่าน่าจะ “ดีขึ้น”

อันดับ 1 68.95% การบริหารบ้านเมืองให้เข้มแข็งมั่นคง

เพราะ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจน เอาจริงเอาจัง แต่ละกระทรวงมีการทางานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ฯลฯ

 

อันดับ 2 66.28% ความสงบสุขของบ้านเมือง

เพราะ รัฐบาลยังควบคุมดูแลสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี หลายฝ่ายอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขและดีขึ้น ฯลฯ

 

อันดับ 3 57.06% การร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่สมบูรณ์

เพราะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญและส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชน ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ฯลฯสำหรับ การเมืองไทย” ปี 2560 ที่ประชาชนคาดว่าน่าจะ “แย่ลง”

อันดับ 1 70.85% การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

เพราะ การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นปัญหาที่มีมาทุกยุคทุกสมัย อาศัยช่องโหว่จากโครงการต่างๆ ฯลฯ

 

อันดับ 2 69.67% การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

เพราะ รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลทหาร ฯลฯ

 

อันดับ 3 54.50% รัฐบาลไม่สามารถทาตามโรดแมป

เพราะ มีกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป มีหลายเรื่องที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ฯลฯ3. “บุคคล” หรือ “หน่วยงาน” ที่ประชาชนฝากความหวังว่าจะช่วยให้ “การเมืองไทย” ปี 2560 ดีขึ้น

อันดับ 1 73.02% นายกรัฐมนตรี

อันดับ 2 64.39% ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย

อันดับ 3 61.10% รัฐบาล

อันดับ 4 56.34% ข้าราชการประจา

อันดับ 5 48.77% นักการเมือง

 

 

 

ที่มา “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

เรียบเรียงโดย : วัสดา สำนักข่าวทีนิวส์

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัสดา แสงทิพย์