หนักจริงเมืองไทย-อีกหน่อยกระดูกก็คงไม่เหลือ?! ช็อกแก๊งโกงเงินทอนวัด งาบใหญ่วัดพนัญเชิงฯ 13 ล้าน หลอกต้มเจ้าอาวาสสารพัดเพื่อหวังทุจริต?

หนักจริงเมืองไทย-อีกหน่อยกระดูกก็คงไม่เหลือ?! ช็อก"แก๊งโกงเงินทอนวัด" งาบใหญ่วัดพนัญเชิงฯ 13 ล้าน หลอกต้มเจ้าอาวาสสารพัดเพื่อหวังทุจริต?

Publish 2017-06-27 19:08:00

 

เมืองไทยคุ้ยตรงไหนเจอโกงตรงนั้น?! ช็อก "แก๊งโกงเงินทอนวัดสำนักพุทธฯ" งาบใหญ่วัดพนัญเชิงฯ 13 ล้าน จากเงินทั้งสิ้น 20 ล้านหรือกว่าครึ่ง หลอกต้มเจ้าอาวาสสารพัดสารเพ อ้างเดิมๆ รับเงินได้เลยถูกกฎหมาย แต่ต้องโอนคืนเท่านั้นเท่านี้ เพราะจะเอาไปพัฒนาวัดอื่นที่ยากจนต่อไป  

 

วันนี้ (27 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสายที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ โตรักษา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของวัดพนัญเชิงวรวิหาร และนายวัชรินทร์ อธิพรชัย ผู้ช่วยที่ปรึกาฝ่ายกฎหมาย แถลงข่าวกรณีการรับเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร และการพัฒนาวัดประจำปีพ. ศ. 2555 ถึงพ.ศ 2559 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งวัดพนัญเชิงฯ เป็นวัดที่เข้าข่ายทุจริต 12 วัด ตามที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระบุไว้ โดยวัดพนัญเชิงฯ อยุ่ในลำดับที่ 1 หรือมีการทุจริตมากที่สุดถึง 13 ล้านบาท


โดยปัจจุบัน วัดพนัญเชิงวรวิหาร มีพระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร ) เป็นเจ้าอาวาสฯ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2547 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 พรรษา และสืบเนื่องจากทางวัดได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่มีอยู่เดิม และก่อสร้างกุฏิตลอดจนสิ่งปลูกสร้างภายในวัดเรื่อยมา โดยนำเงินที่ประชาชนทำบุญและเงินอุดหนุนจากทางราชการมาดำเนินการดังกล่าว ในการดำเนินการมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการของวัดได้ร่วมกันตรวจสอบรายรับรายจ่ายของวัดตลอดมา

 

จากนั้นเมื่อปี พ.ศ 2555 วัดได้ก่อสร้างกุฏิทรงไทยจำนวน 9 หลังและในปี 2556 วัดได้ก่อสร้างทางเดินรอบวิหารหลวงพ่อโต โดยนำรายได้จากการทำบุญและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา มาดำเนินการต่อมาเมื่อปลายปี 2556

 

นางสาวประนอม คงพิกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในขณะนั้นซึ่งรู้จักกับพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาส เนื่องจากมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจการของศาสนาโดยนางสาวประนอม ได้โทรศัพท์หาพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยแจ้งว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะให้เงินอุดหนุนทางวัดจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนวัดในงบประมาณปี 2557 เพื่อให้วัดดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัด โดยนางสาวประนอมแจ้งว่าเงินดังกล่าว ให้วัดเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์จำนวน 2 ล้านบาทส่วนอีก 8 ล้านบาท จะนำไปให้วัดอื่นที่ยากจน ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดและพัฒนาวัด

ขณะที่เงิน 2 ล้านบาท ทางเจ้าอาวาสได้นำไปใช้ปรับปรุงก่อสร้างทางเดินบริเวณวิหารหลวงพ่อโต จากนั้นต่อมาประมาณปลายปี 2557 นางสาวประนอม ได้ติดต่อมายังพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาส อีกครั้ง โดยบอกว่าจะให้เงินสนับสนุนวัดอีกเป็นจำนวนถึง 10 ล้านบาท แต่ขอให้ทางวัดมอบเงินสดจำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่นางสาวประนอมนำไปช่วยวัดอื่นๆ ที่ยากจนต่อไป ส่วนเงิน 5 ล้านบาท ทางเจ้าอาวาสได้นำไปปรับปรุงกุฏิทรงไทย 9 หลัง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนวัดในงบประมาณปีพ.ศ 2557 และปี 2558 นั้น ที่นางสาวประนอม จัดมาให้พระธรรมรัตนมงคลได้สอบถามนางสาวประนอม ว่าถูกกฎหมายหรือไม่ นางสาวประนอมตอบว่าถูกกฎหมาย พระธรรมรัตนมงคลเชื่อและดำเนินการตามที่นางสาวประนอมแนะนำมา ประกอบกับเห็นว่านางสาวประนอมเป็นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนวัดต่างๆ ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

 


ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบุว่า จากตรวจสอบข้อมูลเงินงบประมาณจาก พ.ศ.ในช่วงปี 2555 - 2559 พบมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 30 กว่าวัด พบวัดเข้าข่ายทุจริต 12 วัด โดยพบวัดพนัญเชิงฯ มีการทุจริตสูงที่สุดถึง 13 ล้าน ตรงกับที่ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของวัดระบุ

โดยรายละเอียดวัดที่การทุจริต 12 แห่ง คือ

1.จ.พระนครศรีอยุธยา 1 วัด คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  
2.จ.ลำพูน 1 วัด คือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า  
3.จ.เพชรบุรี 1 วัด คือ วัดห้วยตาแกละ   
4.จ.ชุมพร 1 วัด คือ วัดราชบุรณะ (วัดนอก)   
5.จ.อำนาจเจริญ 3 วัด คือ วัดโพธิ์ศรี, วัดโคกเลาะ ,วัดพระศรีเจริญ 
6.จ.ลำปาง 5 วัด คือ วัดวัฒนาราม,วัดหาดปู่ด้าย,วัดทุ่งต๋ำ ,วัดบ้านอ้อ และ วัดอุมลอง 

โดยวัดที่มีข้อมูลยอดเงินทุจริตมากที่สุดคือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร มูลค่า 13 ล้านบาท รองลงมาคือ วัดห้วยตาแกละ 11 ล้านบาท ตามลำดับ

 

อารมณ์ เคนหล้า สำนักข่าว Tnews
 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า