ต้องจัดการให้สิ้นซาก!! นายกฯ ลั่น รู้ว่าใครโกง ส่งมา จัดการเอง ย้ำ เอกชนต้องไม่ร่วมมือกันโกง

ต้องจัดการให้สิ้นซาก!! นายกฯ ลั่น รู้ว่าใครโกง ส่งมา จัดการเอง ย้ำ เอกชนต้องไม่ร่วมมือกันโกง

Publish 2017-07-01 12:39:47

     วันที่ 30 มิ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า" ใน 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดช่องให้มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแสผ่าน OSS และสายด่วนต่างๆ มีการออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ การกำหนดราคากลาง รวมทั้ง เพื่อรักษาวินัยการเงิน การคลัง เช่น พ.ร.บ.งบประมาณและวินัยการคลัง   ริเริ่มการใช้ “สัญญาคุณธรรม” (IP) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (COST) เพื่อลดความเสียหายจากการคอร์รัปชั่นและ เน้นการมีส่วนร่วม เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาใดๆ ก็ตาม หากบกพร่องในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างถาวร เพราะโครงสร้างมี “สนิมที่เนื้อใน” แล้วตั้งแต่ต้น   

     เราจะติดตาม จับกุม ดำเนินคดีให้ได้ อย่างต่อเนื่อง  วันนี้ ก็มีปรากฏในหลายวงการ อาจจะยังคงมีอยู่นะครับ ขอเตือนไว้ก่อน  ภาคธุรกิจเอกชนเอง ก็ต้องไม่ไปเสนอผลประโยชน์  หากใครมีข้อมูล ให้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสมาที่ผมนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง ในทันที ทุกอย่างจะจะเก็บเป็น “ความลับ” นะครับ แต่จะไปดำเนินการต่อสู้เรื่องทุจริต  ไม่ใช่ทราบแล้วก็เก็บเรื่องไว้   มาถึงวันนี้ ทุกคนคงต้องรับรู้ และเข้าใจว่า “เราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้”  เพราะโลกกำลังจับตามองเราอยู่   

 

 


     

 

ดังนั้น เราจะต้องปรับตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง “ครั้งใหญ่” ของประเทศเพื่อไม่ให้เกิดอาการ เหมือน “ปลาช็อคน้ำ” อีกนะครับ ซึ่งในครั้งนี้ จะเป็นก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปในอีกหลายๆ ด้านด้วย นะครับ" 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน