ล้างสำนักพุทธฯ!?! พงศ์พร คลอดกฎเหล็กใครโกหกเบิกค่าเช่าบ้าน โกงโอทีค่าน้ำมัน พูดหยาบ ใช้พระเลี้ยงข้าว ทุจริตเงินทอนวัด!?!เจอฟันวินัย แพ่งอาญา

ล้างสำนักพุทธฯ!?! พงศ์พร คลอดกฎเหล็กใครโกหกเบิกค่าเช่าบ้าน โกงโอทีค่าน้ำมัน พูดหยาบ ใช้พระเลี้ยงข้าว ทุจริตเงินทอนวัด!?!เจอฟันวินัย แพ่งอาญา

Publish 2017-10-17 16:17:37

จากกรณีเพจข่าวชื่อดังอย่าง  Siriwanna Jill – New  ได้โพสต์ข้อความพร้อมหนังสือของพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา หรือ พ.ศ. ทั้งหมดว่า ได้ออกกฎเหล็ก เป็นคำสั่งถึง ข้าราชการ สำนักพุทธฯ สุดโดนใจ เรื่องการเบิกใช้น้ำมันรถ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงการประสานงานกับต่างหน่วย การรับเงินทอนวัด การทุจริต ในการสร้าง/ตั้งวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ฯลฯ
ทั้งนี้ทีมข่าว Deeps Tnews จึงได้ตรวจสอบหนังสือฉบับดังกล่าวที่อ้างว่าออกโดยผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ก็พบว่าเป็นหนังสือคำสั่งของพันตำรวจโท พงศ์พร จริง โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นการออกคำสั่งแจ้งไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ซึ่งมีการออกคำสั่งแจ้งไปถึงผู้อำนวยการสำนัก สำนักงาน กอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กลุ่มขึ้นตรง

 


อย่างไรก็ตาม สำหรับคำสั่งของพันตำรวจโท พงศ์พร ได้ออกมาทั้งหมด5 อาทิ การทุจริตการเบิกค่าน้ำมันรถ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ การเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จ การประพฤติตนไม่เหมาะสมในฐานะเป็นผู้บริหาร เช่นใช้วาจาไม่สุภาพกับพระสงฆ์ การให้พระภิกษุสงฆ์จ่ายเงินเลี้ยงค่าอาหารและค่าที่พัก รวมทั้งการเรียกรับเงินทอนจากภิกษุสงฆ์และวัด การเรียกรับเงินจากประชาชนที่มาติดต่อธุระบริการ ซึ่งหากพบว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่คนใดประพฤติมิชอบตามกฏหมาย ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการทางวินัย ทางแพ่งและอาญาด้วย

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Siriwanna Jill – New  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ