ศิริจันทร์ ยัน คสช. ใช้ ม. 44 เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของ ปท. และจะใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

"ศิริจันทร์" ยัน คสช. ใช้ ม. 44 เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของ ปท. และจะใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

Publish 2018-01-16 11:45:35

 

"พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง" ตั้งโต๊ะแถลงยัน คสช. ใช้ ม. 44 เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และจะใช้เท่าที่จำเป็น เพราะที่ผ่านมามีการเสนอใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง

 

วันนี้ (16 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เปิดเผยว่า พล.อ.สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) ในฐานะรองเลขาธิการ คสช. ได้เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ซึ่งที่ประชุมให้ความสำคัญกับการทำงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ในระดับพื้นที่ เพื่อคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลและสร้างความเข้าใจในทุกความเดือดร้อนเป็นไปตามกลไกและมาตรการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 

 
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบางประเด็นที่อาจถูกนำไปสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสน ซึ่ง กกล.รส.และส่วนราชการที่รับผิดชอบจะต้องเร่งเข้าชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมหรือโครงการของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง 


 


ส่วนกรณีที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้ คสช. ใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของภาครัฐและภาพรวมของประเทศนั้น คสช. ขอย้ำเจตนาในเรื่องนี้ว่า จะมีการใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และใช้เพื่อการปฏิรูป บริหารทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่วนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น จึงขอให้ทุกส่วนงานได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเจตนารมณ์ดังกล่าวให้กับสังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

 

อ่าน "จอน" นำทัพ 24 องค์กร "ปลดอาวุธ - ยกเลิกคำสั่ง คสช." เชื่อมี 35 ฉบับลิดรอนเสรีภาพ ปชช. ยันต้องกดดันให้ยกเลิกให้ได้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า