เจาะเจ้าของ”วิคตอเรีย ซีเครท”จับตาสาวปริศนาโยงค้ากามข้ามชาติ ลบภาพ”ไทยแลนด์แดนค้ากาม”

Publish 2018-01-16 11:51:39

ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบุกทลายแหล่งค้ากามข้ามชาติ อาบ อบ นวด “วิคตอเรีย ซีเครท”  "ค้าประเวณี"  เด็กอายุต่ำกว่า18ปี หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า ทำไมค้นจับเฉพาะที่วิคตอเรียซีเครทแห่งเดียว?   อาบ อบ รนวด ที่อื่น มีการกระทำความผิดค้าประเวณี ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นบางหรือไม่??

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ด้านพล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล 

จากข้อมูลพบว่าเป็นผู้หญิง ที่มีชื่อจดทะเบียนสถานประกอบการและพบว่าเป็นเจ้าของสถานบริการลักษณะนี้อย่างน้อย 7 แห่ง

ดังนั้นเพื่อจะได้หาคำตอบว่า “วิคตอเรีย ซีเครท” เป็นสถานบริการอาบ อบนวด เพียงแห่งเดียวหรือไม่ ในการค้ากามเด็ก อีกทั้งเครือข่ายข้ามชาติ  และ ผู้หญิง ที่มีชื่อจดทะเบียนสถานประกอบการและพบว่าเป็นเจ้าของสถานบริการลักษณะนี้อย่างน้อย 7 แห่ง จะเป็นกุญแจดอกสำคัญ ในการไขปริศนาดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการอาบอบนวดดังกล่าว เป็นที่ตั้งเดียวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) อมรินทร์ออนเซน เลขที่ 555 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนพบว่า หจก. อมรินทร์ออนเซน (AMARIN ONSEN LIMITED PARTNERSHIP) จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 30 ก.ย. 2509 ทุน 300,000 บาท ประกอบธุรกิจ บริการอาบอบนวด ระบุ ที่ตั้ง เลขที่ 555 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 ก.ย. 2560 มีหุ้นส่วน 2 คน คือ น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ลงหุ้นด้วยเงิน 250,000 บาท (83.33%) นายอภิชาติ แซ่แต้ 50,000 บาท (16.66%)น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จากการตรวจสอบการยื่นงบการเงินล่าสุดสิ้นปี 2559 ไม่ระบุว่ามีรายได้ และก่อนหน้านี้ก็แจ้งว่าไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ปี 2559 สินทรัพย์ 174,707 บาท หนี้สิน 5,000 บาท ขาดทุนสะสม 130,292. บาท

เจาะลึกลงไปอีก พบว่าพบว่า น.ส. ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ มีชื่อเป็นถือหุ้นและหรือเป็นกรรมการอีก 6 แห่ง

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอร์เม่ (THERMAE LIMITED PARTNERSHIP) จดทะเบียนวันที่ 9 ธ.ค. 2508 ทุนล่าสุด 2,850,000 บาท ให้เช่าใบอนุญาต ที่ตั้งเลขที่ 555 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร น.ส. ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ลงหุ้น 1,475,000 บาท ( 51.75%) และ น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ ลงหุ้น 1,375,000 บาท (48.24%) น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 รายได้ 864,000 บาท กำไรสุทธิ 607,477 บาท สินทรัพย์ 8,972,143 บาท หนี้สิน 40,479 บาท กำไรสะสม 6,081,663 บาท

2.บริษัท ผมทอง จำกัด (POME THONG LIMITED) จดทะเบียนวันที่ 22 ก.ย. 2520 ทุน 200,000 บาท ประกอบธุรกิจ อาบ อบ นวด ที่ตั้งเลขที่ 203/1-3 ซอยลาดพร้าว 55 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 1549/8-11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559 นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้นใหญ่ 43% นางนิภา วิระเทพสุภรณ์33% นายวรชัย ธีระตระกูลวัฒนา นายวัชรินทร์ มีสุข และ นายวินิตย์ เพิ่มสุขารมย์ คนละ 7% นายมาตรวงศ์ ชนินทราเวศย์ 2% และ นาย เสรี พฤกสวัสดิ์นนท์ 1% น.ส. ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แจ้งผลประกอบการรอบปี 2559 รายได้ 4,081,121 บาท ขาดทุนสุทธิ 165,571 บาท สินทรัพย์ 2,298,370 บาท หนี้สิน 376,884 บาท กำไรสะสม 1,821,486 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวนิสสถานบริการอาบน้ำ นวดอบ (VENIS MASSAGE PARLOR LTD.,PART) จดทะเบียนวันที่ 28 ธ.ค. 2508 ทุน 450,000 บาท ล่าสุด 2 ล้านบาท ให้บริการอาบอบนวด ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 ก.ย. 2560 น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ลงหุ้น 1,200,000 บาท (60%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ 790,000 บาท (39.50%) นาย สมพงษ์ เขื่อนมั่น 50,000 บาท (0.50%) น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ และ น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ น.ส.นุชนาช นิลธนากาญจน์ หรือ น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นกรรมการผูมีอำนาจ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,372 บาท สินทรัพย์ 133,676 บาท หนี้สิน 5,000 บาท ขาดทุนสะสม ,871,323 บาท


4.บริษัท รัตนชีวะ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 พ.ค. 2532 ทุน 200,000 บาท ประกอบธุรกิจ ไนท์คลับ ที่ตั้งเลขที่ 555 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้น 33% นายวรดิศ ธนภัทร 34% นายเจริญชัย แสงทองอร่าม 33% น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,000 บาท สินทรัพย์ 10,296 บาท หนี้สิน 21,000 บาท ขาดทุนสะสม 210,703 บาท

5.บริษัท โรงน้ำชาห้องแอร์สุวรรณ จำกัด (SUWAN TEA ROOM CO.,LTD) ชื่อเดิม บริษัท โรงน้ำชาห้องแอร์ฮอลิเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 ม.ค. 2522 ทุน 700,000 บาท ประกอบธุรกิจ ให้บริการนวดแผนโบราณ อาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้น 3,500 หุ้น (50%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ 3,000 หุ้น (42.85%%) นายอนุพงษ์ ธนภัทร 500 หุ้น (7.14%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,338 บาท สินทรัพย์ 1,258,563 บาท หนี้สิน 5,000 บาท กำไรสะสม 553,563 บาท

6.บริษัท ลาคอสต้า จำกัด (LA-COSTA CO.,LTD.)ชื่อเดิม บริษัท คอสต้า จำกัด จดทะเบีนวันที่ 14 ต.ค. 2517 ทุนล่าสุด 2,200,000 บาท ประกอบธุรกิจ ให้บริการนวดแผนโบราณ อาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส.ศศิธร วีระเทพสุภรณ์ ถือ 1,100 หุ้น (50%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ 1,000 หุ้น (45.45%) และ นายอนุพงษ์ ธนภัทร 100 หุ้น (4.54%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,351 บาท สินทรัพย์ 5,396,222 บาท หนี้สิน 5,000 บาท กำไรสะสม3,191,222 บาท

หากรวม หจก. อมรินทร์ออนเซน ด้วยเท่ากับ น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ มีชื่อเป็นกรรมการ 7 แห่ง ทั้งนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่า  น.ส.ศศิธร จะใช่ หญิงคนดังกล่าว ที่มีชื่อจดทะเบียนสถานประกอบการและพบว่าเป็นเจ้าของสถานบริการลักษณะนี้อย่างน้อย 7 แห่ง หรือไม่

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามขยายผล จนสามารถทลายแก๊งค้ามนุษย์ดังกล่าวได้จริง เชื่อว่าจะทำให้การลักลอบค้าประเวณี ในไทยลดลงอย่างถนัดตา อีกไปกว่านั้น หากจะขยายผลอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่นานประเทศไทยของเราก็จะปลอดจากปมฉาว ที่โลกร่ำลือ ไทยแลนด์ แดนค้ากาม! ได้อย่างแน่นอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์