ด่วนมาก?! ศาลนักการเมือง สั่งคุก ธาริต 3 เดือน จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5,000 โทษคุกรอลงอาญา 2 ปี

ด่วนมาก?! ศาลนักการเมือง สั่งคุก "ธาริต" 3 เดือน จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5,000 โทษคุกรอลงอาญา 2 ปี

Publish 2018-01-19 11:43:45

ด่วนมาก?! ศาลนักการเมือง สั่งคุก "ธาริต" 3 เดือน จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5,000 โทษคุกรออาญา 2 ปี


วันนี้ (19 ม.ค.) มีรายงานข่าวด่วนมากแจ้งว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาสั่งจำคุก นาย"ธาริต เพ็งดิษฐ์" อดีตอธิบดี DSI เป็นเวลา 3 เดือน ความผิดจงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5,000 โทษคุกรออาญา 2 ปี
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ นายธาริต ได้ยื่นคำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้แล้ว องค์คณะฯพิจารณาเห็นว่าป.ป.ช. ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 หลังรัฐธรรมนูญฯ ใหม่ มีผลบังคับใช้ ซึ่งมาตรา 235 วรรคท้าย กำหนดว่าความผิดเกี่ยวกับการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ จะต้องมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่ามีเจตนากระทำผิด  


เมื่อศาลได้ตรวจคำร้องของป.ป.ช.ผู้ร้องแล้ว เห็นว่าไม่ได้บรรยายพฤติการณ์ดังกล่าวมาในคำร้องด้วย ศาล จึงสั่งให้ ป.ป.ช.แก้คำฟ้องโดยบรรยายถึงพฤติการณ์ให้ครบถ้วน และนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลยในวันนี้ และมีคำพิพากษาออกมาดังกล่าวข้างต้น