นี่แหล่ะ..ความใจกว้างของ“พล.อ.ประยุทธ์” ขยายโครงการประชาธิปัตย์ ..นโยบายไหนดี พร้อมสนับสนุน ไม่เกี่ยงเรื่องพรรคการเมือง!!

Publish 2018-01-22 13:15:45

จากกรณีเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ “English for All” โรงเรียนสะพานที่ 3 .เมืองพิษณุโลก

 

ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังไม่สามารถยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศได้ การปฏิรูปนั้นก็ถือว่าล้มเหลว ดังนั้น โครงการ English for All ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญคือเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อเด็กสามารถสื่อสารหรือเรียนภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะมีความสุขกับการเรียน และเมื่อไปเรียนวิชาอื่นก็จะนำความคิดและทัศนคติแบบเดียวกันไปใช้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วยนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่าในเบื้องต้นจึงจะขยายผลโครงการ English for All ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนระดับตำบล ที่มีเด็กด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก่อน ด้วยการนำการเรียนการสอนดี มีประโยชน์ ตลอดจนครูเจ้าของภาษาหรือครูที่ดี ไปจัดการเรียนการสอนให้ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในโครงการโรงเรียนประชารัฐกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ

 

ซึ่งในข้อเท็จจริง โครงกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้น ตั้งแต่เมื่อปี 2557  เริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ชั้นละ 1 ห้องเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนครูชาวฟิลิปปินส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากนั้นในปีการศึกษา 2558 ได้ขยายผลในชั้นอนุบาล 1-2, ป.1 และทุกชั้นเรียน

 

 

ที่น่าสน ก็เพราะว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ โดย มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นผู้อำนวยการ และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นผู้จัดการ เป็นผู้ขับเคลื่อน  แต่พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ขยายต่อ ให้เกิดผล อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

 

 

 


สำหรับความสำเร็จดังกล่าว แน่นอนต้องขอแสดงความชื่นชม นายกรณ์และหมอวรงณ์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทุ่มเทสรรพกําลัง เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จ บังเปิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

แต่อีกหนึ่งบุคคลที่ต้องกล่าวคำชื่นชม นั่นก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยความใจกว้าง  ทั้งๆที่โครงการนี้เป็นโครงการของ นายกรณ์ และหมอวรงณ์ ซึ่งเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง แต่เมื่อเห็นว่าดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ผู้ซึ่งต่อไปเป็นกำลังสำคัญ ... “อนาคตของชาติ

 

พล.อ.ประยุทธ์เอง ก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนหรือแบ่งแยกแต่อย่างใด ว่าเป็นโครงการของนักการเมือง หรือพรรคประชาธิปัตย์ แต่ในทางกลับกัน ได้สั่งขยายผลต่อไปทั่วประเทศ เปิดโอกาสการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษปฏิรูปให้เด็กไทยรุ่นใหม่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ได้อย่างคล่องแคล่ว

 

นี่แหล่ะที่เรียกว่า ความใจกว้างของชาย ที่ชื่อว่า “ พล.อ.ประยุทธ์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม