วัฒนาลั่น "ไม่มีความเป็นชินวัตรในเพื่อไทยแล้ว" (คลิป)

Publish 2018-03-13 17:46:17

วัฒนาลั่น "ไม่มีความเป็นชินวัตรในเพื่อไทยแล้ว" รับชมรายละเอียดจากคลิป