โพสต์ทีรัยก็โดน!! "ม.จ.จุลเจิม"จัดอีกชุดใหญ่ พวกอ้างปชต.วิสัยทัศน์แคบ?ห่วงไทยจมปลักวงจรอุบาทว์  เอาแต่รัฐเลือกตั้ง#ยันไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ??

โพสต์ทีรัยก็โดน!! "ม.จ.จุลเจิม"จัดอีกชุดใหญ่ พวกอ้างปชต.วิสัยทัศน์แคบ?ห่วงไทยจมปลักวงจรอุบาทว์ เอาแต่รัฐเลือกตั้ง#ยันไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ??

Publish 2018-03-30 16:52:10

ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ย้อนกลับมาครุกรุ่นอีกครั้ง  จากแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่า "กลุ่มอยากเลือกตั้ง"  ผสานกับพรรคการเมือง มวลชนคนเสื้อแดง   กอรปกับกระแสการใช้แนวคิิดเปลี่ยนแปลงประเทศของ "พรรคอนาคตใหม่"  ที่มีนายทุนทางธุรกิจคนสำคัญอย่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานบริหารเครือบริษัทไทยซัมมิท และ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์  ที่มีบทบาทหลักในการเรัียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112  เห็นได้ชัดเจนว่าปฏิกริยาจากผู้คนจากแวดวงต่าง ๆ  ก็มีการขับเคลื่อนความคิดออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน   ด้วยความห่วงใยอนาคตประเทศจะย้อนกลับไปวังวนเดิมๆ  ทั้งการบริหารประเทศแบบนักการเมืองที่ยึดโยงผลประโยชน์พวกพ้อง และรวมไปถึงการรื้อโครงสร้างสำคัญ ๆ ของประเทศ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางชาติตะวันตก    

ล่าสุดในเพจเฟสบุ๊กของ  ม.จ.จุลเจิม ยุคล  ก๋็มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสถานการณ์การเมืองที่กำลังเดินไปในขณะนี้  ทั้งการออกมาเคลื่ีอนไหวของกลุ่มนักศึกษา  มวลชนสีเสื้อ  และนักวิชาการที่เคยแสดงตนมาโดยตลอดในการเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลคสช.  ตามรายละเอียดข้อความดังนี้  

 

"คำก็ประชาธิปไตย สองคำก็ ประชาธิปไตย

ปรากฏการณ์การเสนอความคิดแก้ไขปัญหาชาติ

ด้วยแนวคิดผ่านพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่

ถือเป็นเจตนารมณ์ที่ดี ที่มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมือง มีการประกาศนำหลักการว่า ประชาธิปไตยนั้น ต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้นำในฝ่ายบริหาร ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ทัศนะที่มีต่อการเมืองของเหล่านักวิชาการ  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นปัญหาของการเมืองแค่ในในมิติของวิธีการประชาธิปไตย และสรุปเอาว่า หากไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง "เป็นรัฐบาลเผด็จการ"

อันที่จริงปัญหาประชาธิปไตยในสังคมประเทศไทยนั้น เป็นปัญหาในมิติของวิธีการ ซึ่งเป็นปัญหาเพียงส่วนหนึ่งในอีกหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความหมายของประชาธิปไตย ยังมีปัญหาในอีกหลายมิติที่นักวิชาการเหล่านั้นมองไม่เห็น

อ้างอิงจากหลักจินตภาพของคำว่า “ประชาธิปไตย” ที่ครอบคลุมสังคมประเทศในทุกมิติ เช่น

ประชาธิปไตย ที่หมายถึง

1. ลัทธิประชาธิปไตย ( Democracy )

2. การสร้างประชาธิปไตย ( Democratic Construction )

3. ระบอบประชาธิปไตย ( Democratic Regime )

4. วิธีการประชาธิปไตย ( Democratic Means ) 

5. การปกครองประชาธิปไตย ( Democratic Government )

6.ระบบประชาธิปไตย ( Democratic System )

7. ประเทศประชาธิปไตย ( Democratic Country )

8.สังคมประชาธิปไตย ( Democratic Socialism )

 

โดยจินตภาพและรูปธรรมทั้ง 8 ประการนี้ เมื่อปรากฎขึ้นในการเมืองของประเทศแล้ว จึงจะเป็นประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วโดยสมบูรณ์ ที่ยกขึ้นมากล่าวนี้  เพราะผมอยากเห็นทัศนะของคนรุ่นใหม่เปิดกว้างให้มากกว่านี้ 
ผมไม่ได้ปฏิเสธเจตนารมณ์ที่ดีที่มีต่อบ้านเมือง  แต่ก็ไม่อยากเห็นประเทศไทยต้องจมปลัก อยู่กับการเลือกตั้ง หรือไม่เลือกตั้ง  เพราะนั่นเป็นแค่เพียงเหตุหนึ่งในอีกหลายเหตุปัจจัย ที่ทำให้ประเทศล้าหลัง หลงวนอยู่ในวงจรอุบาทว์ จากเหตุของทัศนะที่คับแคบของนักการเมือง อันนำมาซึ่งความแตกแยกของชนในชาติอีกต่อไป........

 


 

ต่อมาได้มีผู้เข้าไปโพสต์แสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก จากข้อความของ ม.จ.จุลเจิม  ยุคคล  ข้างต้น 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน