เงินนักโทษยังจะเอา!! กรมราชทัณฑ์ เด้ง 5 ราชการ ยักยอกเงินนักโทษ

เงินนักโทษยังจะเอา!! กรมราชทัณฑ์ เด้ง 5 ราชการ ยักยอกเงินนักโทษ

Publish 2018-05-02 07:02:39

   พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมราชทัณฑ์ โดยมีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการกรณีกระทำผิดวินัย และมีความเห็นให้ไล่ออกจำนวน 5 ราย ซึ่งมีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่ 1. เบิกจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 2. พบโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้าม เมื่อตรวจสอบขยายผล ปรากฏมีข้อมูลเชื่อมโยงส่งข้อความและการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 3. ทุจริตยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนอีก 2 ราย ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการลงโทษทางวินัยดังกล่าวก็เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
 


  สำหรับกรณีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ต้องขังที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกไปแล้ววิพากษ์วิจารณ์นโยบายผ้า 3 ผืน ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กำลังเร่งปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำให้ดีขึ้น และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นพิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการของบกลางเพื่อจัดซื้อที่นอนยางพาราให้ผู้ต้องขัง แทนผ้าห่มปูนอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์