ด่วน?! เคาะแล้ว 5 ว่าที่ กกต. ยันไม่มีลักษณะต้องห้าม คาดส่งชื่อให้ สนช.พิจารณา 10 พ.ค.นี้

ด่วน?! เคาะแล้ว 5 ว่าที่ กกต. ยันไม่มีลักษณะต้องห้าม คาดส่งชื่อให้ สนช.พิจารณา 10 พ.ค.นี้

Publish 2018-05-03 18:00:55

 

วันนี้ (3 พ.ค 61) สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มี "นายชีพ จุลมนต์" ประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ได้เรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 24 คน แสดงวิสัยทัศน์ จากนั้นมีการลงมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ตามมาตรา8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

 

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

4.นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, จ.ปทุมธานี, จ.ระนอง, จ.ชุมพร และจ.นครศรีธรรมราช


5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  (สปท.)

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ดังกล่าว เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีอยู่ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.ป.กกต. ขณะที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นบุคคลรายเดิมที่ สนช. เคยลงมติไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. รอบที่ผ่านมา

และขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้ส่งรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ ให้ที่ประชุม สนช.พิจารณา  ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 10 พ.ค.นี้ จากนั้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ก่อนจะนำกลับมาให้ที่ประชุมสนช.อีกครั้ง เพื่อลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า