คน"นายใหญ่"โดนอีกหนึ่ง?! ด่วนออกหมายจับนักร้องแดง "ไพจิตร อักษรณรงค์" ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ ครั้งได้ตำแหน่งใหญ่ยุค "ยิ่งลักษณ์"

คน"นายใหญ่"โดนอีกหนึ่ง?! ด่วนออกหมายจับนักร้องแดง "ไพจิตร อักษรณรงค์" ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ ครั้งได้ตำแหน่งใหญ่ยุค "ยิ่งลักษณ์"

Publish 2018-06-22 17:08:09


 


คน"นายใหญ่"โดนอีกหนึ่ง?! ด่วนศาลฯ ออกหมายจับนักร้องแดง "ไพจิตร อักษรณรงค์" ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ ครั้งได้ตำแหน่งใหญ่ยุค "ยิ่งลักษณ์"


วันนี้ (22 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรุงเทพฯ องค์คณะผู้พิพากษารวม 9 คน ออกนั่งบัลลังก์ในนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การ คดีหมายเลขดำ อม.2/2561 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัย "นางไพจิตร อักษรณรงค์" อายุ 59 ปี อดีตข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินและเอกสารประกอบอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 , 119 และขอให้สั่งห้ามผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีขณะที่การพิจารณาคดีครั้งแรกในวันนี้ มีเพียงผู้รับมอบอำนาจ ป.ป.ช. ผู้ร้องมาศาล ส่วนนางไพจิตร ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล

 

องค์คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลได้ส่งสำเนาคำร้องของ ป.ป.ช. และหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลแล้ว ซึ่งนางไพจิตร ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี ตามพฤติการณ์มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี จึงให้ออกหมายจับติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลทั้งนี้เมื่อนางไพจิตร ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล ให้ถือว่าให้การปฏิเสธ  ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 (วิ อม.) มาตรา 33 วรรคสาม (ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจําเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริง ให้อ่าน และอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คําให้การของ จําเลยให้บันทึกไว้ ถ้าจําเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และถ้าจําเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาล กําหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให้โจทก์จําเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ในกรณีที่จําเลยมิได้มาศาล ในวันพิจารณาครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจําเลยให้การปฏิเสธ) จึงให้กำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐาน, ไต่สวนและฟังคำพิพากษา ในวันที่ 24 ก.ย. นี้ เวลา 09.30 น.

 

โดยให้หมายแจ้งวันนัดให้นางไพจิตร ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้มีหนังสือส่งถึงศาลที่ผู้ถูกกล่าวหามีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลนั้นดำเนินการส่งหมาย หากไม่พบหรือไม่มีผู้รับหมายแทนโดยชอบ ก็ให้ปิดหมายและประกาศแจ้งวันนัดไว้ที่หน้าศาลนั้นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย ทั้งนี้ให้ ป.ป.ช. ผู้ร้อง ดำเนินการตามตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลตามหมายจับ โดยให้รายงานผลการติดตามตัวให้ศาลทราบก่อนวันนัดไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า นางไพจิตร อักษรณรงค์ เป็นอดีตนักร้องชื่อดัง ก่อนจะผันตัวมาเข้าร่วมม็อบทางการเมืองกับคนเสื้อแดง และขึ้นเป็นพิธีกรบนเวทีแดงทั้งแผ่นดิน ก่อนจะหลบหนีออกนอกประเทศไปพร้อมกับสามี ซึ่งก็คือ "นายวิสา คัญทัพ" กวี นักร้อง นักแต่งเพลงเพื่อชีวิตที่ถือว่ามีชื่อเสียงคนหนึ่งในอดีต


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า