เคาะแล้ว?! ด่วน "สนช." ประชุมลับเคาะชื่อ 5 กกต.แล้ว ส่วน "สมชาย-พีระศักดิ์" คะแนนไม่ถึง-ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

เคาะแล้ว?! ด่วน "สนช." ประชุมลับเคาะชื่อ 5 กกต.แล้ว ส่วน "สมชาย-พีระศักดิ์" คะแนนไม่ถึง-ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

Publish 2018-07-12 17:05:25


 

วันนี้ (12 ก.ค.) มีรายงานข่าวด่วนแจ้งว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีวาระสำคัญวันนี้ คือการประชุมลับ เพื่อให้สมาชิกให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ จำนวน 7 คน
โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7คน ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว อันประกอบด้วย

 

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีต ผวจ.หลายจังหวัด 5.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 6.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ 7.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากใช้เวลาประชุมลับกว่า 3 ชั่วโมง สมาชิกได้มีการลงคะแนนลับ จากนั้นคณะกรรมการได้ทำการตรวจนับผลปรากฎว่า นายสัดทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ได้ 178 ต่อ 20 เสียง. งดออกเสียง 3 เสียง. นายสมชาย. ชาญณรงค์กุล ได้ 3 ต่อ 193 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง. นายอิทธิพร. บุญประครอง. ได้ 186 ต่อ10 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง. นายพีระศักดิ์. หินเมืองเก่า. ได้ 28 เสียง ต่อ 168 เสียง. งดออกเสียง 5 เสียง นายธวัชชัย. เทอดเผ่าไทย 148 เสียง ต่อ 12 เสียง. งดออกเสียง 5 เสียง. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี. ได้184 เสียงต่อ 11 เสียง. งดออกเสียง 6 เสียง และนาย ปกรณ์ มหรรณพ. ได้ 185 เสียง ต่อ10. เสียง. งดออกเสียง6 เสียง. ส่งผลให้นายสมชาย และนายพีระศักดิ์ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการประชุมลับ ทาง กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ทั้ง 7 คน ให้ที่ประชุม สนช.รับทราบ โดยมีอยู่ 2 คน ที่สมาชิก สนช.อภิปรายกันอย่างหนัก เนื่องจากอาจมีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญในการดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ คือ "นายสมชาย ชาญณรงค์กุล" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กมธ.รายงานว่า มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนอยู่ในชั้น ป.ป.ช.และศาล กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้ สนช.หลายคนแสดงความเป็นห่วง หากได้รับเลือกเป็น กกต.แล้วต่อมาถูกพิพากษามีความผิดในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ กกต.ในอนาคตได้


ส่วนกรณี "นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า" อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่สมาชิก สนช.ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบนายสมชาย และนายพีระศักดิ์ เป็น กกต.
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า

;