เปิดสเปก นักการเมือง ที่คนไทยอยากได้เข้าสภาฯมากที่สุด!

เปิดสเปก นักการเมือง ที่คนไทยอยากได้เข้าสภาฯมากที่สุด!

Publish 2018-10-14 11:26:35


ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ประเทศไทยของเราจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในอีกไม่ช้า แม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 ที่ตามโรดแมปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วางไว้ ก็ตาม  ก็ทำเอาบรรดา นักการเมือง / พรรคการเมือง เริ่มออกมาขยับขยายกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็ก พรรคใหญ่ พรรคเก่า พรรคใหม่ ก็ตามแต่  ส่วนจะเลือกใคร หรือจะกาเบอร์ไหนดี  ก็ยังพอมีเวลาให้คิดอีกพอสมควร โดยเฉพาะนโยบาย ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาดูให้ดีเชียว

 

 ขณะเดียวกัน ล่าสุดทางด้าน “สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นประชาชน ถึงสเปกของพรรคการเมืองและ ส.ส.ที่ประชาชน อยากจะได้เข้าไปบริหารประเทศ

จากข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองไทยในช่วงนี้ ยังคงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นปีหน้า ปี 2562  ขณะที่ทุกพรรคการเมืองต่างมุ่งหวังชัยชนะในการเลือกตั้ง เป็นพรรคที่สามารถครองใจประชาชน เนื่องจากประชาชนคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค"ไปเป็นส.ส."      

               

 

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,073 คน ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2561

 

สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. ประชาชนจะเลือกผู้สมัครแบบใด? ไปเป็น ส.ส.
อันดับ 1    เป็นคนดี ประวัติดี การศึกษาดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม                          58.74%
อันดับ 2    ขยัน ทำงานเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางการเมือง    33.33%
อันดับ 3    เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีแนวคิดใหม่ๆ               26.07%
อันดับ 4    เป็นกันเอง เข้าถึงประชาชน พูดจาดี สุภาพ จริงใจ ไม่สร้างภาพ         23.50%
อันดับ 5    มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก มีผลงาน เป็นที่ยอมรับ                                  17.86%2. พรรคการเมืองแบบใด? ที่จะทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรคนั้นๆ เป็น ส.ส.
อันดับ 1    มีนโยบายดี ถูกใจประชาชน ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ                    53.83%
อันดับ 2    เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอุดมการณ์                                                 35.71%
อันดับ 3    หัวหน้าพรรคมีภาพลักษณ์ดี เป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับ                                  19.36%
อันดับ 4    มีการทำงานเป็นทีม ระบบการบริหารจัดการภายในพรรคดี เข้าถึงประชาชน    14.39%
อันดับ 5    มีการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครอย่างเหมาะสม และสนับสนุนอย่างเต็มที่               11.70%

 

 

3. นโยบายหาเสียงเรื่องอะไร? ที่จะทำให้ถูกใจและเลือก ไปเป็น ส.ส. 
อันดับ 1    ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน            47.93%
อันดับ 2    เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว /สร้างรายได้เข้าประเทศ             45.85%
อันดับ 3    พูดจริงทำจริง ทำตามสัญญา พัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นให้เจริญ                      33.92%
อันดับ 4    พัฒนาระบบขนส่งมวลชน การคมนาคม การศึกษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม    28.01%
อันดับ 5    ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งทางการเมือง บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 17.22%

 

 

4. ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร? ในการเลือกตั้งต้นปีหน้า (ปี 2562)
อันดับ 1    การทะเลาะเบาะแว้ง การเคลื่อนไหวทางการเมือง บ้านเมืองไม่สงบ              46.26%
อันดับ 2    ความไม่พร้อมของการจัดเลือกตั้ง  อาจต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก              38.50%
อันดับ 3    การทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อเสียง ได้คนไม่ดีเข้ามาทำงาน                            26.52%
อันดับ 4    การออกไปใช้สิทธิ  การรับรู้ข่าวสารเลือกตั้งของประชาชน                          24.12%
อันดับ 5    การใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า                       14.53%

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน