"นายกฯ" ชวนชมโขน "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ" ระบุ ขอทุกคนช่วยรักษาอัตลักษณ์ไทย

Publish 2018-10-24 11:46:20


 

นายกฯชวนชมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ประจำปี 2561 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” 3 พ.ย. – 5 ธ.ค.นี้ “แนะ”หารูปแบบวิธีการนำเสนอให้ทันยุคสมัยแต่คงเนื้อหาเดิมไว้

 

วันนี้ (24 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่่า เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) "นายอนุชา ทีรคานนท์" คณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  นำนักแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2561 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” เข้าพบ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี 

 

เพื่อมอบของที่ระลึก คือประติมากรรมดำ นูนต่ำรูปพระจันทร์ทรงรถ โดย "อาจารย์สุดสาคร ชายเสม" ผู้สร้างฉากและผู้ออกแบบ พร้อมบัตรการแสดง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนชมการแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2561 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 50 รอบ ซึ่งรัฐบาลจะจัดรอบพิเศษให้กับข้าราชการทุกกระทรวงได้เข้าชม ขอให้ความสำคัญกับประเพณีและอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย โขนตอนนี้เป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทในรัชกาลที่ 9 


พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า สมัยที่ตามเสด็จฯได้รับชมโขนอยู่เป็นประจำ การแสดงโขนรามเกียรติ์ถือว่างดงามและสวยงามเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และศิลปะเหล่านี้ไว้ รวมทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆ จึงขอให้ทุกคน ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยไว้ให้ยืนยาว และโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเราอาจจำเป็นต้องหาวิธีการนำเสนอให้คนเข้าใจเนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรู้อะไรที่เข้าใจได้ง่าย แต่จะต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ เพียงแต่ต้องหาวิธีการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัย 

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้นักแสดงรักสาสุขภาพร่างกายขอให้ยาอ้วนเนื่องจากจะทำให้รูปร่างไม่สวย พร้อมให้กำลังใจกับนักแสดงทุกคนก่อนที่จะนำเยี่ยมชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

 

นายอนุชา กล่าวว่า ที่เลือกตอนพิเภกสวามิภักดิ์ นั้น เพราะเป็นตอนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี  และความถูกต้อง ความมีคุณธรรมระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน  การแสดงในช่วงนี้ เป็นการตัดทอนเนื้อเรื่องให้มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับพิเภกโดยดำเนินตาม หลังจากทศกัณฐ์ทูลเชิญท้าวมาลีวราช ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระอัยกามาตัดสินความ แต่ด้วยเหตุผลและความจริงปรากฏว่า ทศกัณฐ์เป็นฝ่ายผิด ท้าวมาลีวราชสั่งให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา แต่ทศกัณฐ์ลุอำนาจและพาลผิดไม่ยอมคืน ทั้งไปประกอบพิธีเผารูปเทวดาที่หาดทรายกรด ให้เหล่าเทวดาที่มาเป็นพยานนี้สิ้นชีพ สุดท้ายพระอิศวรให้เทพบุตรพาลีแปลงกายมาทำลายพิธีได้
                    
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพรอบการแสดงในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รอบ 19.30 น.เพื่อเปิดโอกาศให้ภาคี เครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเข้าชมโดยไม่ค่าเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ มูลนิธิศิลปชีพ ได้นำสินค้าจัด จำหน่ายในราคาพิเศษ 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า

;