“คสช.” เชียร์นโยบายรัฐฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกร และหยุดยั้งยาเสพติดที่ชายแดน พร้อมฝากความห่วงใยถึงประชาชนในช่วงปีใหม่

“คสช.” เชียร์นโยบายรัฐฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกร และหยุดยั้งยาเสพติดที่ชายแดน พร้อมฝากความห่วงใยถึงประชาชนในช่วงปีใหม่

Publish 2018-12-17 14:39:53


​​เช้าวันนี้ (17 ธันวาคม) “พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์” เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ มายังกองบัญชาการกองทัพบก กทม. โดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” อย่างมีความสุข  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

 

ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ที่ยังมีการจัดงานจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562เพื่อสัมผัสความงดงามของวิถีแห่งความเป็นไทยในอดีต
​​ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ ให้ความสำคัญกับความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ในนโยบายสกัดกั้นการลักลอบนำสินค้าเกษตร เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย อาทิ หอม กระเทียม ข้าวโพด ข้าว มะพร้าว น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

 

ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ชายแดนบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการประสานงานระหว่าง กองกำลังชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

 

ทั้งในเรื่องการข่าว ระบบการผ่านเข้า-ออก ของสินค้าบริเวณด่านชายแดน การตั้งจุดตรวจในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรผิดกฎหมายเข้ามาสร้างผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของไทยนอกจากนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้กล่าวยืนยันในเจตนารมณ์เรื่องการหยุดยั้งยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ด้วยมาตรการสกัดกั้นปราบปรามอย่างเข้มข้นภายใน 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้ฝากขอบคุณทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจับและยึดของกลางได้เป็น จำนวนมาก ทั้งนี้ กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความต่อเนื่องในการติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา รวมทั้งการขยายผลไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดกฎหมายด้วย

​​ 

อย่างไรก็ตาม สำหรับในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการกับทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในมาตรการรักษาความปลอดภัย  อำนวยความสะดวกประชาชน

 

รวมถึงการสัญจรในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเมือง และสถานที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย...

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;