กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่อให้แหล่งน้ำ อุ้มสวนยาง-ปาล์ม เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่อให้แหล่งน้ำ อุ้มสวนยาง-ปาล์ม เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

Publish 2019-01-01 10:53:37


เกษตรกร

 

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่ที่ทำให้เกษตรกรได้ยิ้มระรื่นกันถ้วนหน้า เมื่อนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562"

โดยจะมีการมอบของขวัญแก่เกษตรพร้อมกับบริการประชาชนอีก 159 จุดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือนและเป็นการมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรที่สวยงาม ซึ่งประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 757,374 ราย

ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักอันได้แก่

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ผ่านโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับเกษตรกร จำนวน 15,321 บ่อ สร้างความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง 1,800 บาท/ไร่ (ไม่เกิน 15 ไร่/ราย) และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตามพื้นที่ปลูกจริง ไร่ละ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย เป็นต้น ซึ่งประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 470,274 คน

2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ อาทิ ไข่ไก่ นม ยู เอช ที ไทย-เดนมาร์ค จำหน่ายกระเช้าของขวัญ จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้เครื่องหมาย Q สินค้า และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ กลุ่ม และสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร สมุนไพร อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้น ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค) และตลาดออนไลน์ ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 14,000 คน3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) การเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เช่น สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านปศุสัตว์ จำนวน 7 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จำนวน 16 จุด อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) จ.เชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง และขุนวาง) จ.เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร และเปิดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 21 ศูนย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จ.ลำปาง โครงการชลประทานสมุทรปราการ (ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี) เป็นต้น

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง สมเด็จพระเทพฯ ทรงสาธิตประกอบอาหาร เเก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกร จังหวัดสงขลา)

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ของขวัญส่งท้ายปี เกษตรกรยิ้มถ้วนหน้า รมว.เกษตรฯ เตรียมพักหนี้ พร้อมลดต้นทุนการผลิต)

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย