ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง มีหมายเลข-ชื่อ-โลโก้พรรค ครบ

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง มีหมายเลข-ชื่อ-โลโก้พรรค ครบ

Publish 2019-01-02 14:50:07


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2561 โดยในระเบียบดังกล่าว มีการเผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ที่ก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า บัตรเลือกตั้งจะไม่มีชื่อและโลโก้พรรค แต่ในที่สุด กกต.ก็เลือกพิมพ์บัตรที่มีข้อมูลครบสมบูรณ์ คือ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต, ชื่อพรรคการเมือง โลโก้พรรค และช่องกากบาท ซึ่งเหมือนกับ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อปี 2557

 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ ประชาชน “กาบัตรเลือกตั้งได้ใบเดียว” จากนั้นคะแนนจะถูกแปลงออกไป 3 ส่วน คือ ส.ส.แบบแบ่งเขต, คะแนนสำหรับพรรคการเมือง เพื่อจะได้รับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการมีส่วนให้พรรคการเมืองเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาฯ

 

ภายหลังรัฐบาลได้เปิดโร้ดแม็พการเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 24 ก.พ.2562 ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส. ในวันนี้ (2 ม.ค. 2562) จะเป็นวันที่ “พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)” ประกาศใช้ จากนั้นภายใน 5 วัน กกต. จะออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง, วันรับสมัคร ส.ส. ไม่เกิน 25 วันนับจากวันประกาศใช้ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส.ในแต่ละเขต ส่วนรายชื่อที่พรรคการเมืองจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อ จะต้องเสนอภายในกรอบเวลา 5 วัน ที่ กกต. เปิดรับสมัคร ส.ส.

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน