ผู้ถือบัตรคนจนต้องรู้! รัฐมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี  พร้อมขั้นตอนขอรับเน็ตความเร็วสูง

ผู้ถือบัตรคนจนต้องรู้! รัฐมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี พร้อมขั้นตอนขอรับเน็ตความเร็วสูง

Publish 2019-01-03 14:35:38


จากกรณีกรมบัญชีกลางชี้แจงสามารถใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรให้รับได้ที่ทีมไทยนิยมฯ จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 หลังจากวันดังกล่าว ให้ไปรับที่สำนักงานเขต อำเภอ หรือคลังจังหวัด แต่หากไม่มาจนถึง 20 ธ.ค. 2562 จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กว่า 3 ล้านราย ผ่านทางทีมไทยนิยม ยั่งยืน ที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้ได้รับบัตรแล้วทั้งสิ้น 2.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.41 ซึ่งผู้มีสิทธิกลุ่มนี้จะสามารถใช้บัตรฯได้ตั้งแต่วันนี้ (1 ม.ค. 2562) เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่ยังไม่มารับบัตรฯ ยังคงรับบัตรจากทีมไทยนิยมฯได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562  นี้ แต่หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ.2562 ต้องไปรับที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่สำนักงานเขต และ หากภายในวันที่ 20 ธ.ค.2562 ไม่มารับจะถือว่าสละสิทธิ์

ล่าสุดมีรายงานสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของผู้ถือบัตรจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมดำเนินนโยบายมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ได้ใช้อินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงฟรี 3 ปี และหน่วยงานรัฐใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 5 ปี ตามโครงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านโดยจะเริ่มต้นเปิดโครงการและให้บริการเน็ตฟรีในวันที่ 1 พ.ค. 2562 สิ้นสุดโครงการเดือน เม.ษ. 2565 ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่โครงการทั้ง 6 แสนครัวเรือน เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช. ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2562
2. ช่องทางการติดต่อแรก คือ ไปรษณีย์ตอบรับที่จะแนบไปพร้อมหนังสือที่ส่งถึงบ้านท่าน ให้ส่งกลับมายังสำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 พหลโยธินซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 หรือสำนักงานเขต และสำนักงานภูมิภาค สำนักงาน กสทช. ที่อยู่ใกล้ท่าน ทั้ง 25 แห่ง
3. ช่องทางการติดต่อสองคือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
3. หากไม่ได้รับหนังสือ แต่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ( บัตรคนจน ) สามารถติดต่อมายังเบอร์ call center ของ กสทช. เบอร์ 1200 เพื่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับสิทธิได้

ทั้งนี้หากพ้นจากวันที่ 15 มี.ค. 2562 ไปแล้ว ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับหนังสือติดต่อแจ้งสิทธิ์ก็ยังสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์เข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ได้ เพียงแต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์จะลดลงคือจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเริ่มรับสิทธิ์จนถึงวันสิ้นสุดโครงการเดือน เม.ย. 2565

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย

;