โพล เผย ปมเลื่อนเลือกตั้ง คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่อย่าสร้างความวุ่นวาย ปชช.เกือบ 90% ลั่น บิ๊กตู่ เหมาะสมที่สุดแล้ว ที่จะนั่งนายกฯต่อ

โพล เผย ปมเลื่อนเลือกตั้ง คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่อย่าสร้างความวุ่นวาย ปชช.เกือบ 90% ลั่น "บิ๊กตู่" เหมาะสมที่สุดแล้ว ที่จะนั่งนายกฯต่อ

Publish 2019-01-13 09:46:10


วันนี้ (13 มกราคม) จากกระแสข่าวการเลื่อนวันเลือกตั้งที่อาจไม่ใช่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 ตามเดิม ซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่ถึงอย่างไรหากจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.จะต้องจัดการให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 61 ตามกรอบกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.62 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง อาจไม่ใช่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
อันดับ 1 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง 31.50% / อันดับ 2 กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน 23.32% / อันดับ 3 ส่งผลกระทบกับรัฐบาลและกกต. มีกระแสข่าวในทางลบ 20.11% / อันดับ 4 ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา มีนัยยะแอบแฝง 17.96% อันดับ 5 ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องมีการเลือกตั้ง 15.68%

 

2.“ข้อดี” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ
อันดับ 1 ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น 48.45% / อันดับ 2 กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม 29.19% / อันดับ 3 ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น 27.95% 

 

 


 3.“ข้อเสีย” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ 
อันดับ 1 บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   49.17% / อันดับ 2 ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา 44.97% / อันดับ 3 เกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น 30.70% 

 

4.เมื่อพิจารณาแล้ว ประชาชนคิดว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ? 
อันดับ 1 ไม่คุ้มค่า 63.75% เพราะ มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ / อันดับ 2 คุ้มค่า 36.25% เพราะมีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ

 


ขณะเดียวกันทางด้าน SUPER POLL  "นายนพดล กรรณิกา" ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม นักการเมือง จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.4 ระบุการรับรู้ภาพลักษณ์นักการเมืองในสื่อมวลชนมีข่าวเสื่อมเสียมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 28.6 ระบุมีข่าวภาพลักษณ์ดูดีมากกว่า 

 ทั้งนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ ความเห็นต่อข่าวสัมพันธ์รักนักการเมืองกับนักเคลื่อนไหวในคลิปที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ส่งผลต่อพรรคการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.7 ระบุเสื่อมเสียต่อพรรคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 41.3 ระบุไม่เสื่อมเสีย นอกจากนี้ ข่าว กกต ลงมติรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานรัฐผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อพรรคการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.4 ระบุเสื่อมเสียต่อพรรคการเมืองต้นสังกัด ในขณะที่ร้อยละ 35.6 ระบุไม่เสื่อมเสีย และเมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคต พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.7 ระบุยังไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมากพอ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุมีมากพอแล้ว

 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุยังไม่มีใครเหมาะสมมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุมีคนที่เหมาะสมมากกว่า

 

 

อย่างไรก็ตาม "นายนพดล" กล่าวว่า รัฐมนตรีที่ถือหุ้นสัมปทานรัฐผลประโยชน์ทับซ้อนควรลาออกโดยเร็วที่สุดเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลและ คสช. เข้ามาด้วยความหวังสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเมืองให้ดีขึ้น แต่หากยังนิ่งเฉยรอเวลาต่อไปอีกอาจส่งผลกระทบกัดกร่อนฐานสนับสนุนและเสียหายต่อความเชื่อมั่นศรัทธาได้ เพราะวันนี้ผลสำรวจชี้ชัดว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นมีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และ คสช. จึงเสนอให้รัฐมนตรีเหล่านั้นพิจารณาเสียสละลาออกทันทีเพื่อรักษาระบบคุณธรรมจริยธรมนักการเมืองเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติสืบทอดต่อไป ... 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน