สภานศ.รามฯ เคลื่อนไหวแล้ว! พร้อมพิทักษ์สถาบัน วอน คนอยากเลือกตั้ง หยุดป่วน ขอให้อยู่ในความสงบในปีมหามงคล

สภานศ.รามฯ เคลื่อนไหวแล้ว! พร้อมพิทักษ์สถาบัน วอน "คนอยากเลือกตั้ง" หยุดป่วน ขอให้อยู่ในความสงบในปีมหามงคล

Publish 2019-01-18 16:07:15


วันนี้ 18 ม.ค. 2562 จากกรณีการออกมารวมตัวเรียกร้องของ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยขีดเส้นกำหนดให้มีการออก พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 18 ม.ค. มิฉะนั้นจะมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวบน เพจเฟซบุ๊ก Tidings Feelancer ที่ออกมาเผยแพร่ คลิปวิดีโอแถลงการณ์ของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีใจความว่า

การกระทำของ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง สร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยอาศัย อำนาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะมีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งรัดให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง

ประเด็นถอดมาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วแล้ว และเป็นเรื่องปลาบปลื้มอย่างยิ่งของคนไทย เมื่อมีการโปรดเกล้าให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยจะมีการประกอบการบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็น สวัสดิมงคลของประเทศชาติจึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกำลังสร้างเงื่อนไขให้เกิดการชุมนุมเกิดความไม่สงบในสังคมและช่วงระยะเวลาที่มีการเตรียมการพิธีอันเป็นมหามงคลต่อประเทศชาติ

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และมีความประสงค์อยากเห็นสังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติ มีการเลือกตั้งโดยเสรีเป็นธรรม มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ

ซึ่งมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มีให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขั้นต้น การจัดการเลือกตั้งจึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบเวลาดังกล่าว และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหารือ เพื่อกำหนดวันไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการขีดเส้นเรียกร้องให้มีการกำหนดวันออกพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้ง การนัดชุมนุมสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง จึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบัน ขอให้กลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหว และกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง หยุดพฤติกรรมดังกล่าว

และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งรวมกันแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆของทาง ที่สามารถทำได้อย่างสงบเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในปีอันเป็นมหามงคลนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย