รวมเล่มเตรียมแจกประชาชน ผลงานรัฐบาล 4 ปี 6 ด้าน ระบายข้าว 16 ล้านตัน!

Publish 2019-01-22 14:54:11


วันนี้ 22 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เป็นประธานการประชุมวันนี้ มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. 2560 – 12 ก.ย. 2561 ที่จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 421 หน้า ก่อนเสนอต่อ สนช. ตามกฎหมาย จากนั้นจะจัดทำเป็นฉบับย่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป 

 
โดยเนื้อหาแบ่งเป็นผลการดำเนินงาน 6 ด้าน คือ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อาทิ การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าว และชาวนา การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ รวม 4 ปี ตั้งแต่พ.ค. 2557 – ก.ย. 2561 ได้ระบายข้าวในสต็อกรัฐไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 16 ล้านตัน กว่า 146,000 ล้านบาท รวมไปถึงการวางรากฐานประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ หน้าปกรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เป็นรูปนายกรัฐมนตรีถ่ายเคียงข้างประชาชน รวมทั้งรูปผลงานรัฐบาล ในทุกด้านที่ดำเนินการมาโดยตลอด
     

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;