ภูมิธรรม โวหนัก! ทีมเพื่อไทย มากประสบการณ์ ?...โอ่ เคยบริหารประเทศ 3 สมัย ลืมรึยัง หนีคดีไปแล้ว 2 คน!

"ภูมิธรรม" โวหนัก! "ทีมเพื่อไทย" มากประสบการณ์ ?...โอ่ เคยบริหารประเทศ 3 สมัย ลืมรึยัง หนีคดีไปแล้ว 2 คน!

Publish 2019-01-24 16:20:43


วันนี้ 24 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลง "ทีมเพื่อไทย ทำได้ ทำเป็น" โดยระบุว่า สถานการณ์ของสังคมไทยเราในวันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายที่รุมเร้า ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ซึ่งประสบความล้มเหลวในหลายด้าน

ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และพาดพิงไปถึงความล้มเหลวในภาวะความเป็นผู้นำของนายกฯ หัวหน้า คสช. และกล่าวต่อว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับท้ายๆ ในอาเซียน ด้วยนโยบายของรัฐที่ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่มีอำนาจผูกขาดทางการตลาด เอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใหญ่ ประเทศตกอยู่ในสภาวะรวยกระจุก-จนกระจาย

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก หนี้ครัวเรือนไม่ได้รับการแก้ไข เงินที่รัฐบาลใส่ลงในระบบไม่เกิดการใช้จ่าย เพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นในรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป"ปัญหาวิกฤตที่ประชาชนไทยต้องเผชิญในขณะนี้ มีความซับซ้อนของปัญหาและกลไกทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกติกาโลกและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากยังใช้บุคลากรที่ยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิม การบริหารหารแบบราชการเดิมๆ ก็มิอาจแก้ไขปัญหาได้" นายภูมิธรรม ระบุ

ดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้กับทีมที่มีประสบการณ์ ทีมที่เข้าใจปัญหา ทีมที่คิดเป็นและทีมที่ทำเป็น เข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาแล้วถึง 3 สมัย มีทีมบุคลากรทำงานที่แข็งแกร่ง เข้าใจความเชื่อมโยง เข้าใจภาพรวม และตระหนักดีว่าต้องใช้ความรู้และสติปัญญาจากสาขาต่างๆ ที่หลากหลายมาผสมผสาน เพื่อสร้างและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีในกระเป๋ามีเงินใช้โดยนายภูมิธรรมนำเสนอข้อดีของพรรคว่ามีความพร้อมในทุกด้าน เพราะมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เคยบริหารงานในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ด้านกฎหมาย ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรทั้งพืชผล ประมง และปศุสัตว์ ด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กเยาวชน ด้านการกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพร้อมทำงานโดยมีเป้าหมายมุ่งที่ประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก ด้วยความตระหนักดีว่าการเมืองเป็นเรื่องของการอาสา เป็นเรื่องของการเสียสละ เรารู้จักเล็กเป็นและใหญ่เป็น เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อพี่น้องประชาชนสูงสุด เรามีทั้งทีมบริหารมืออาชีพจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ทางพรรคมีนักการเมืองที่เป็นผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลทุกข์สุข รับฟังปัญหาและเป็นเสียงในสภาฯ ที่จะสนับสนุนให้นโยบายที่นำเสนอไปสู่รูปธรรมที่เป็นจริง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างที่พี่น้องประชาชนคาดหวัง และที่สำคัญเรามีพี่น้องประชาชนเป็นฐานสนับสนุนที่มีพลังจนทำให้ "ทีมเพื่อไทย"  ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารประเทศถึง 3 สมัยประเทศไทยวันนี้ จึงต้องเดินไปข้างหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันโลก 

และทิ้งท้ายว่าต้องการทำให้ประชาชนมีความหวัง มีกำลังใจ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกระดับชั้น "ทีมเพื่อไทย" พร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ และพร้อมสำหรับการรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยยังคงยึดมั่นเสมอว่า "หัวใจเราคือประชาชน"ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน