เริ่มพรุ่งนี้ !!! กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ 4-8 ก.พ.นี้

เริ่มพรุ่งนี้ !!! กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ 4-8 ก.พ.นี้

Publish 2019-02-03 15:01:20


 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งกำหนด และจะมีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 201-203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือโทรสายด่วน กกต. 1444

 

          นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า หากมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนหรือให้กำลังใจแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในวันรับสมัครเลือกตั้ง ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งอันอาจเข้าข้อห้ามตามมาตรา 73 (3) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3437/2551 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 929/2552

 

อย่างไรก็ตาม  เมื่อวันที่ 3 ก.พ.62 เวลา 09.30น.อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น)   นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และน.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกันซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาขิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเป็นการทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารสมัครและการจับสลากในขั้นตอนต่างๆ พร้อมสาธิตวิธีการจับสลาก เพื่อให้การรับสมัครในระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 สำหรับพื้นที่ภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 ถูกจัดแบ่งให้ด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง. เป็นโต๊ะรับสมัครเรียงตามเขตเลือกตั้ง 1-30 ฝั่งละ 15 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละโต๊ะจัดวางคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ตลับสำหรับจับสลากโต๊ะละ 50 ชิ้น พานใส่สลาก พร้อมจัดเตรียมเก้าอี้นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร. ส่วนบริเวณโถงกลาง จัดวางเก้าอี้นั่งรองรับผู้ติดตามผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนและรับบัตรคล้องคอ เพื่อเข้ามาให้กำลังใจผู้สมัครภายในสถานที่รับสมัครได้เขตละ 1 คน ในส่วนของกองเชียร์และสื่อมวลชนจะขึ้นไปนั่งบนอัฒจันทร์ซึ่งมีความจุรองรับ 1,500 คน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า. ในการซ้อมใหญ่การรับสมัครรับเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับพรรคการเมืองนอกเหนือจาก 41 พรรค ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วนจะสามารถส่งสมัครได้หรือไม่. โดยยืนยันและทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า หากผู้สมัครมีหนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง หรือ 4/8 เจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งสามารถรับสมัครได้ทุกพรรค เพราะแต่ละพรรคยังมีเวลาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดหลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงอาคารกีฬาเวสน์ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เมื่อถึงเวลา 08.25 น. ให้ผอ.ประจำเขต ไปยืนรอขีดเส้นแดงที่สมุดลงทะเบียนในเวลา 08.30 น. ในระหว่างนั้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทยอยจดรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด เขียนชื่อพร้อมทำสลาก ในส่วนของสลากให้ทำติดหมายเลขหงายฝารอไว้ให้พร้อม.

 

เมื่อถึงเวลา 08.30 น.ให้แจ้งสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้สมัครทุกคน ที่สามารถตกลงกันที่จะเรียงลำดับจับสลาก. ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้พับกระดาษที่เขียนชื่อผู้สมัครใส่ตลับต่อหน้าผู้สมัคร ปิดตลับใส่พานจนครบแล้วจึงเข้าสู่การจับสลากทีละตลับโดยผอ.ประจำเขตเลือกตั้ง ในขั้นตอนนี้เน้นย้ำว่า ไม่ต้องรีบขอให้รอบคอบเขียนบันทึกลำดับหมายเลขให้ชัดเจน ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน. จากนั้นใส่หมายเลขลงในตลับ ปิดฝานำใส่พาน เรียกตามลำดับรายชื่อที่จับสลากครั้งแรก แล้วให้ผู้สมัครเข้ามาจับหมายเลขทีละคน ลงบันทึกให้ครบแล้วให้ผู้สมัครทุกคนเซ็นชื่อรับรองการจับสลาก

 

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัคร. ต้องกรอกเช่น เกิดในจังหวัดใด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล ชื่อบิดา-มารดา สัญชาติบิดามารดา คู่สมรส สังกัดพรรคใด คุณสมบัติยืนยันตัวตน. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตที่ลงสมัคร ติดต่อกัน 5 ปี จนถึงวันสมัคร หรือต้องย้ายเข้าก่อน 5 ก.พ. 2557 ,เกิดในจังหวัด ,เคยศึกษาในเขตเลือกตั้ง 5 ปีติดต่อกัน ปริญญาหลักสูตร 5 ปี, เคยรับราชการหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ติดต่อกัน 5 ปี แต่ปัจจุบันมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดอื่น.

 

นอกจากนี้ จะต้องตรวจสอบใบรับรองแพทย์ต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม คือ จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี ในส่วนของค่าธรรมเนียมสมัคร 10,000 บาท จะรับเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน เท่านั้น ส่วนทริคเพื่อให้เป็นข่าวของผู้สมัคร เช่น นำเหรียญ หรือแบงค์ 20 มาจ่ายค่าสมัคร ก็ให้ผู้สมัครนำผู้ติดตามมาช่วยนับจนครบจำนวนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน