ม.จ.จุลเจิม เคลื่อนไหวหลังมีพระบรมราชโองการ พสกนิกรแซ่ซ้อง ทรงเจริญรอยตามพระราชบิดาในทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง

ม.จ.จุลเจิม เคลื่อนไหวหลังมีพระบรมราชโองการ พสกนิกรแซ่ซ้อง ทรงเจริญรอยตามพระราชบิดาในทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง

Publish 2019-02-09 07:27:45


จากกรณี ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมแกนนำได้เดินทางเข้ายื่นบัญชีรายชื่อผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า พรรคได้เสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงรายชื่อเดียวเนื่องจากพรรคได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และพรรคเห็นว่าทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่สุด ทรงช่วยเหลือประชาชน ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพระองค์ทรงงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด และพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้เสนอชื่อและให้เกียรติตอบรับเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรค 

ต่อมาสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในประกาศระบุถึงการอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองโดยที่จะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ดังนี้

 

สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบัน มีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงพระราชินี  พระรัชทายาทและพระบรมราชวงศ์ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ ดังนั้นพระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

  

 

ขณะเดียวกันพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก  Chulcherm Yugala ถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า

 

ทรงพระปรีชายิ่ง ขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ม.จ. จุลเจิม ยุคล

 

ทั้งนี้หลังข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ

 

ทุกครั้งที่ชาติมีภัย

ปวงชนระทมทุกข์

สถาบันพระมหากษัตริย์

จะช่วยปัดเป่าให้ปวงชนชาวไทยเสมอ

กราบแทบฝ่าพระบาท

 

เสด็จทรงเจริญรอยตามพระราชบิดาในทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง #ทรงพระเจริญ

 

 

 

ก่อนหน้านี้พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก  Chulcherm Yugala ถึงกระแสข่าวลือเรื่องเดียวกันว่า

 

เหลวไหล เลอะเทอะ กันใหญ่แล้ว

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Chulcherm Yugalaติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน