อดีตโฆษกกรธ.ชี้ชัดโทษยุบพรรคทษช.ผลแรง ตัดสิทธิ์การเมืองกก.บริหารตลอดชีวิต

Publish 2019-02-13 13:36:47


จากกรณีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อพิจารณากรณีการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่าเข้าข่ายผิดมาตรา 92 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่นั้น โดยเมื่อวานนี้ (12 ก.พ.) ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว ว่าสมควรยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่

 

อ่านข่าว : มติกกต.ส่งศาลรธน.พิจารณายุบพรรคทษช. กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯแล้วต่อมามีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แจ้งว่า เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้พิจารณากรณีที่พรรคไทยรักษาชาติ มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคล  เพื่อเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ  และเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย มีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ 


อ่านข่าว : เปิดหนังสือกกต.ยื่นศาลรธน.ยุบพรรคทษช. ชี้กระทำมิบังควรผิดกม.เป็นปฏิปักษ์การปกครอง

 

ล่าสุดนายอุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เปิดเผยถึงกรณีนี้ ผ่านทางรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ระบุว่า พรรคไทยรักษาชาติไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เพราะเป็นอำนาจในการวินิจฉัยของ ของกกต.ตามรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากได้รับหนังสือจากกกต.แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะทำหน้าที่ไต่สวนว่า เป็นไปตามที่กกต.ส่งเรื่องมาหรือไม่ 


ส่วนพรรคการเมืองยังสามารถดำเนินกิจกรรรมทางการเมืองได้หรือไม่นั้นตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา ก็ยังสามารถทำได้ แต่หากพิจารณาตามมารยาทแล้วที่ควรจะรอให้มีคำวินิจฉัยลงมาก่อน ซึ่งคาดว่าขั้นตอนการวินิจฉัยของศาลคงจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน เพราะกำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยิ่งวินิจฉัยช้า ก็จะเกิดความเสียหายค่อนข้างมากไม่ว่าการตัดสินจะไปทางไหน

 

การตัดสิทธิทางการเมือง ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีระยะเวลาระบุไว้ ก็เท่ากับว่าหากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคนั้นจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต และประเด็นที่เกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องที่กรรมการร่าง รธน.ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ยุบพรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

 

 สำหรับพระราชบัญญัติรประกอบรธน. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  

 

มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

 

(1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

(2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

(3) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74


(4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด

 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

 

 

 

 

 

 

 

(คลิปจากรายการ : เจาะลึกทั่วไทย )

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง   
มติกกต.ส่งศาลรธน.พิจารณายุบพรรคทษช. กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯแล้ว    
"ปรีชาพล" โผล่ประชุมทษช.ลั่นพรรคเดินหน้าเลือกตั้ง    
เปิดหนังสือกกต.ยื่นศาลรธน.ยุบพรรคทษช. ชี้กระทำมิบังควรผิดกม.เป็นปฏิปักษ์การปกครอง    
กกต.ออกประกาศแจงล่าสุด หลังข่าวลือ กกต.มีมติยุบ ทษช.!
กกต.ยื่นศาลฯชงยุบพรรคทษช.แล้ว!!!   
กกต.ไม่รับรองชื่อนายกฯเท่ากับยอมรับทษช.ทำผิดกม. กับคำวิษณุศาลรธน.พิจารณาเร็วติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน