ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า!! ปี62 ได้รู้เรื่องแน่..นโยบายฉาวทักษิณ ศาลฎีกานัดสะสางใครทุจริตบ้านเอื้ออาทร? อัยการยื่นเพิ่มขอริบทรัพย์ 1,400 ลบ.!!

ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า!! ปี62 ได้รู้เรื่องแน่..นโยบายฉาวทักษิณ ศาลฎีกานัดสะสางใครทุจริต"บ้านเอื้ออาทร"? อัยการยื่นเพิ่มขอริบทรัพย์ 1,400 ลบ.!!

Publish 2019-02-15 18:38:51


ถือว่าชัดเจนที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมาและกับหลายยุครัฐบาล  เมื่อล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ได้นัดตรวจพยานหลักฐานคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ(กคช.) หมายเลขดำ อม.42/2561 และหมายเลขดำ อม.อม.102/2561 ที่อัยการสูงสุด(อสส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข   อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   , นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  , นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์  อดีตผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)   , นายอภิชาติ หรือ เสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ คนสนิท "ทักษิณ ชินวัตร"    ,  นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง  อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย (ทรท.) และพวกรวม 14 คน เป็นจำเลย

 

 

โดยบุคคลทั้งหมดถูกกล่าวหากระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ   ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91โดยจำเลยทั้งหมดมาศาล  ยกเว้นจำเลยที่ 6 , 7 , 11 และ 12 ไม่มาศาล  และศาลได้ออกหมายจับไว้ก่อนหน้านี้ครบ 3 เดือน   แต่ยังไม่สามารถติดตามตัวจำเลยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้  ศาลจึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 (วิ อม.) มาตรา 28 ให้ศาลพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้

 

ขณะที่การยื่นบัญชีพยาน   จำเลยได้นำเสนอบัญชีพยานขึ้นไต่สวนรวมทั้งสิ้น 57 ปาก   และด้วยเหตุสมควรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมาเป็นพยานด้วย  จึงให้หมายเรียกนายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาเป็นพยานของศาล  และศาลเห็นควรอนุญาตให้นำพยานขึ้นไต่สวนทั้งหมด 82 ปาก  โดยพยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตามหมายเรียกของศาล  หากจำเลยประสงค์ที่จะนำผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายตนเองมาไต่สวนด้วย ก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ โดยกำหนดวันนัดไต่สวนพยานโจทก์วันที่ 3, 10 มิ.ย.  8,12, 15, 19 ก.ค. 2562  และ 5, 16, 19, 26 ส.ค.  2562  รวม 10 นัด และกำหนดไต่สวนพยานจำเลยวันที่ 4, 13, 20, 27 ก.ย. 2562  รวม 4 นัด

 

ทั้งนี้ กรณีที่นายวัฒนา จำเลยที่ 1 ขอศาลแถลงเปิดคดีด้วยวาจา ศาลให้นายวัฒนายื่นคำร้องต่อศาล โดยศาลจะมีคำสั่งในวันนัดไต่สวนพยานโจทก์ครั้งแรก

 

ส่วนเหตุกรณีที่พนักงานอัยการรับมอบอำนาจจากอัยการสูงสุด   ได้ยื่นเพิ่มเติมคำฟ้องเกี่ยวกับมาตรการร้องขอให้ริบทรัพย์สินหรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกว่า 1,400 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการยื่นตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 83 ประกอบ พ.ร.บ.วิ อม. มาตรา 42, 43   ศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยทั้งหมดยื่นคำให้การในประเด็นดังกล่าวต่อศาลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา

 

ต้องย้ำว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรดังกล่าวนี้  มีรายละเอียดมากมายในเชิงข้อมูลคดี  เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร  เมื่อ  16 ปี ก่อน และใช้เวลาในขั้นตอนการพิจารณาของปปช.นานถึง 12  ปี  ก่อนจะมีความคืบหน้าในขั้นตอนการพิจารณาของศาลยุติธรรม

 

 

โดยเมื่อกลางปี  2561 ทีผ่านมา  ทางด้าน นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องผู้กระทำผิดในโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว     ตามรายละเอียดสืบเนื่องจากทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)  ในการไต่สวนข้อกล่าวหานายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับพวก  สืบเนื่องจากกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนโดยการเคหะแห่งชาติในโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามหมายเลขดำที่ 07-3-079/2551

 

จากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งรายงานการไต่สวนเป็นคดีหมายเลขดำที่ 07-3-079/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 346-3-3/2559  มายังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการ  ก่อนพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีมูลพอฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 19 รายในคดีนี้ จึงมีคำสั่งรับดำเนินคดี สั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องตามฐานความผิดดังนี้

 

กลุ่ม 1 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 157, 83, 91นายวัฒนา เมืองสุข

 

กลุ่ม 2 นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548 – 19 ก.ย. 2549 ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ มิชอบด้วยหน้าที่ เป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนาฯ เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6, 11 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 83, 86, 91

 

และ กลุ่ม 3  ประกอบด้วย  นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือกี้ร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย, นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเด้นฯ, น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิเด้นฯ, บริษัท เพรซิเด้น อะกริเทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการสีข้าวที่เสี่ยเปี๋ยงเป็นประธานกรรมการ, บริษัท พาสทิญ่า ไทย จำกัด ประกอบกิจการก่อสร้างที่พักอาศัย ผู้รับเหมาโครงการบ้านเอื้ออาทร, นายซาร์นน บินยาขอบ, นายโมฮ์ด ฮานาเปียร์ บิน อับดุล อาซิล, นายอาฮ์มัด บิน ฮารอน, นายศักดิ์สิทธิ์ หรือเดชวรกุล อลังการกุล, บริษัท นามแฟทท์คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย, นายลาว ซี ฮุง, บริษัท ไทย เฉนหยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท พรินซิพเทคไทย จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการและผู้มีอำนาจทำการแทน บจก.ไทยเฉนหยู

 

โดยบุคคลทั้งหมดนี้มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนา  ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ  ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และสนับสนุนนายมานะ  อดีตกรรมการการเคะแห่งชาติ  ซึ่งเป็นพนักงานเรียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148, 86, 91 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6

 

นายอริสมันต์  พงษ์เรืองรอง

 

ทั้งนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   พิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 จึงให้ประทับรับฟ้อง ข้อหากระทำผิดของนายวัฒนา  และ ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ  นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือกี้ร์ อายุ 54 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย, บริษัท พาสทิญ่าไทย จำกัด, บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พรินซิพเทค ไทย จำกัด และ น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน บริษัท ไทยเฉินหยูฯ  ไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไป


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทักษิณ ยังกล้าประกาศสู้ต่อ!! "สนธิญาณ"ชำแหละ.. ถึงวันนี้จบแล้วอย่าหวังกลับไทย! ? (คลิป)  
ขุดพฤติกรรม หมิ่นเหม่ พาดพิง ล่วงละเมิด มาตลอด “ทักษิณ-เครือข่าย" สู้อยู่กับใคร?   
คุกอย่างสง่างาม!! "เอนก"ชู "สุริยะใส" ธำรงซึ่งหลัก"นิติธรรม"หัวใจประชาธิปไตย แตกต่าง "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์"หลบหนีคดี!    
เปิด9ตลก.ศาลรธน. เคยยุบพรรคพลังประชาชนมาแล้ว ชื่อนี้ระบอบทักษิณผวา!

"ลุงกำนัน" สับเละ ประณาม "ทักษิณ" อำมหิตสร้างความแตกแยกในประเทศ ยันไม่ร่วมกับทุกพรรคที่เป็นของทักษิณ

"สนธิญาณ"จัดหนัก “ไทยรักษาชาติ” ยังไม่สำนึก !!- สื่อต่างชาติระบุชัด “ทักษิณ”อยู่เบื้องหลัง?

ไม่เข้าใจวัฒนธรรมชนชั้นสูง? "ส.ศิวรักษ์" ชำแหละสื่อนอก จัดหนัก "ทักษิณ" อยู่เบื้องหลัง"บิ๊กเซอร์ไพรส์"ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน