SUPER POLL เผย ประชาชนส่วนใหญ พร้อมไปใช้สิทธิ์ แต่ห่วงความวุ่นวายช่วงเลือกตั้ง

SUPER POLL เผย ประชาชนส่วนใหญ พร้อมไปใช้สิทธิ์ แต่ห่วงความวุ่นวายช่วงเลือกตั้ง

Publish 2019-02-17 15:46:57


วันที่ 17 กุมภาพันธ์  "นายนพดล กรรณิกา" ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความกังวลของประชาชนช่วงเลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่าเกินครึ่งหรือร้อยละ 56.2 ติดตามข่าวสารบ่อย ๆ ร้อยละ 36.6 ติดตามไม่บ่อย และร้อยละ 7.2 ไม่ได้ติดตาม ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.5 กังวลต่อความวุ่นวายช่วงเลือกตั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 27.5 ไม่กังวล อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความตั้งใจจะไปเลือกตั้ง พบว่า

 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.4 ไปอย่างแน่นอน ในขณะที่ ร้อยละ 27.6 ไม่แน่ ไม่ไป  ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แบบที่ต้องการ (สเปค) ของประชาชน พบว่า เกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.6 ระบุเป็นผู้ชาย อายุ 50 ปีต้น ๆ และเป็นอดีตผู้บริหารธุรกิจระดับสูง อดีตผู้บริหารประเทศระดับสูง แก้ปัญหาผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ค่อยโปรโมทประชาสัมพันธ์ตัวเอง ฯลฯ  รองลงมาคือ ร้อยละ 22.8 ระบุ เป็นผู้ชาย อายุประมาณ 40 ปี เคยเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูง  นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และร้อยละ 13.9 ระบุ เป็นผู้ชาย อายุกว่า 60 ปี เคยเป็นทหารระดับสูง และผู้บริหารประเทศระดับสูงแก้ปัญหาหลายอย่าง

 

 

 นอกจากนี้ ร้อยละ 10.4 ระบุ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ต้องการ เป็นผู้ชาย อายุ 50 ปีกว่า เป็นนักการเมือง อดีตผู้บริหารประเทศ แก้ปัญหามากมาย ร้อยละ 7.4 ระบุ เป็นผู้ชาย อายุ 50 ปีต้น ๆ เคยเป็นนักวิชาการ อดีตผู้บริหารประเทศระดับสูง เด่นด้านคมนาคม ฯลฯ ร้อยละ 6.1 ระบุ เป็นผู้หญิง อายุเกือบ 60 ปี เป็นนักการเมือง และเคยบริหารประเทศระดับสูง เด่นด้านสุขภาพ ฯลฯ ในขณะที่ ร้อยละ 5.4 ระบุ เป็นผู้ชาย อายุประมาณ 70 ปี อดีตตำรวจระดับสูง ผลงานมากมาย และร้อยละ 8.4 ระบุอื่น ๆ 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-เปิดทาง "บิ๊กตู่" กำจัดคนชั่ว!! Super Poll ชี้คนส่วนใหญ่หนุนใช้ม. 44 ขจัดคอร์รัปชั่น หวั่นปมสินบนกระทบภาพลักษณ์ประเทศติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน