รัฐบาล เปิดตัว หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนักสำคัญถึง โบราณราชประเพณีของชาติ

"รัฐบาล" เปิดตัว "หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนักสำคัญถึง โบราณราชประเพณีของชาติ

Publish 2019-02-25 15:04:50


วันนี้ 25 ก.พ. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธานแถลงข่าว "หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆเป็นจำนวนมาก กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้จัดพิมพ์หนังสือสำคัญขึ้น 4 เล่ม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ โดยหนังสือมีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของพระราชพิธี ลำดับขั้นตอน พระราชพิธีโดยสังเขป การเตรียมการพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี อาทิ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สถานที่ประกอบพระราชพิธี พระมหาเจดีย์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดที่ต้องพลีกรรมตักน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษก เป็นต้น" นายวิษณุ กล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่าหนังสือทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ "หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวม 2,000 เล่ม มีเนื้อหาอธิบายความเป็นมาของพระราชพิธี  หนังสือ "ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 3,000 เล่ม มีเนื้อหารายละเอียดพูดถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชพิธีและคำศัพท์ และเล่มสุดท้าย "ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ซึ่งเป็นหนังสือที่ทำขึ้นใหม่เพื่อรวบรวมผลงานนักปราชญ์และเผยแพร่เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยทั้ง 4 เล่มที่จัดพิมพ์ขึ้นมา จะแจกจ่ายไปตามพิพิธภัณฑ์ หรือตามที่มีผู้ขอมา เช่น สถานศึกษา หอสมุด รวมถึงประชาชนทั่วไปก็มีโอกาสได้รับหนังสือดังกล่าว หรือสามารถดาวโหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th หรือ คิวอาร์โค้ด พร้อมกันนี้ จะมีการเก็บหนังสือทั้งหมดนี้ไว้ใช้คราวต่อๆไปในอนาคต เพื่อเป็นการสืบต่อองค์ความรู้ที่ต่อเนื่องมายาวนานด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  
สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯองค์ปธ.ประชุมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก
"พล.อ.อนุพงษ์" เตรียมสำรวจแหล่งน้ำ 76 จว. พบ 107 แหล่งนำทำน้ำอภิเษก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ยึดโบราณราชประเพณี

นายกรัฐมนตรี เปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประกาศวันหยุด    
ถือฤกษ์ 09.09 น.ปลูกหน่อต้นศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน