ม.จ.จุลเจิม ชี้พรรคคนรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้คำว่า ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ม.จ.จุลเจิม ชี้พรรคคนรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้คำว่า ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Publish 2019-03-18 15:34:10


จากกรณีพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Chulcherm Yugala โดยมีการนำข้อความในการกล่าวถึงบิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้แถลงเปิดใจครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งข้อความทั้งหมดที่ท่านใหม่ระบุไว้มีดังนี้ 

ผมเห็นด้วยกับท่าน ผบ ทบ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่กล่าวไว้ว่า

 

.............ในเมื่อเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร มาเป็นเวลาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า ทำไมไม่สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินเกิด

 

รัฐบาลอาจเปลี่ยนไป แต่พระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยไปตลอดกาล

 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผบ.ทบ.

17/10/2561

 

 

  

พรรคคนรุ่นใหม่ใช้คำว่า “เสรีประชาธิปไตย” ทั้งๆที่ประเทศไทยเป็น ”ราชอาณาจักร” และไม่เคยใช้คำว่า “ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” เลย เจตนาชัดมากเลยไหมครับ

 

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

 

 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพรรคคนรุ่นใหม่นั้น ซึ่งไม่รู้ว่าท่านใหม่ หมายถึงพรรคการเมืองใดนั้น แต่เมื่อลองตรวจสอบที่คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้งพรรคใหม่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้เผยแพร่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ก็พบว่าคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองจัดตั้งพรรคของพรรคการเมืองหลายๆพรรค เช่น พรรคอนาคตใหม่ ระบุไว้ดังนี้

 

ข้อ ๖ อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ คือ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ นิติรัฐ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การกระจายอำนาจ ความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจเสรี การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ปราศจากการผูกขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบสวัสดิการและการสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์ในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแต่เกิดจนตาย

พรรคอนาคตใหม่เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มนุษย์มีสิทธิ ในการใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า และมนุษย์มีความชอบธรรมสูงสุดในการกำหนดอนาคตของตนเองและสังคมพรรคอนาคตใหม่เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ โลกใหม่ สังคมใหม่ และการเมืองแบบใหม่เป็นไปได้เสมอพรรคอนาคตใหม่ยืนยันหลักการประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด การใช้อำนาจรัฐต้องสัมพันธ์

ยึดโยงกับประชาชนการดำเนินกิจกรรมของพรรคยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคเป็นสำคัญ โดยเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในพรรคพร้อมไปกับประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้งพรรคใหม่ นอกจากพรรคอนาคตใหม่แล้ว ก็ได้ตรวจสอบไปที่พรรคการเมืองอื่นๆด้วย เช่น พรรคเพื่อชาติ ที่มีนโยบายชัดเจนว่า

๑. นโยบายด้านการปกครอง

๑.๑ พรรคเพื่อชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อีกพรรคหนึ่งนั่นคือ พรรคพลังประชารัฐ

ข้อ ๗ นโยบายของพรรคพลังประชารัฐ มีดังต่อไปนี้

(๑)ส่งเสริมให้มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

 

 (๖) สร้างความสุข ความสงบ ให้ประชาชนกินอิ่มนอนหลับอยู่ภายใต้การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

รวมทั้งคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐ พรรคไทยรักษาชาติ จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันซึ่งหากพิจารณาและขีดเส้นใต้ดีๆ จะรู้ว่าแตกต่างกันตรงคำว่า พรรคอนาคตใหม่ หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ,พรรคเพื่อชาตินโยบายด้านการปกครอง

พรรคเพื่อชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , ส่วนพรรคพลังประชารัฐส่งเสริมให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่าเลือก !!! "ม.จ.จุลเจิม" ให้คิด พรรคที่ไม่เห็นคุณค่าสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้งแผ่นดิน จับตา ทษช.หนาวๆ ร้อนๆ

ม.จ.จุลเจิมโพสต์ อย่าเลือกพรรคที่ไม่เห็นคุณค่าสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้งแผ่นดิน

ม.จ.จุลเจิม โพสต์ล่าสุด ทหารเข้ามากู้ชาติ คุมอำนาจนักการเมืองทุนสามานย์ ปล้นชาติคุกคามสถาบัน

ม.จ.จุลเจิม โพสต์โบกมือลาแล้วเพื่อน อดีตอสส.ร่วมคอมเมนต์ ตอกฝาโลง เทคอนกรีตฝังให้เป็นตัวอย่าง

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Chulcherm Yugalaติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน