พล.อ.ประยุทธ์ ส่งสารถึงคนไทย ลั่น ขจัดคนไม่ดีหรือคนที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายออกไป!

พล.อ.ประยุทธ์ ส่งสารถึงคนไทย ลั่น ขจัดคนไม่ดีหรือคนที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายออกไป!

Publish 2019-03-29 14:21:46

สารจากนายกรัฐมนตรี29 มี.ค.62
การทำงานของรัฐบาลเเละคสช, เหล่าทัพ, สำนักงานตำรวจเเห่งชาติเเละหน่วยงานภาครัฐใน ห้วงที่ผ่านมา ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสร้างความเป็นปึกเเผ่นของบ้านเมือง สร้างความรักความศรัทธาต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่รักของคน ไทยทุกคน ข่าวสารการรวมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคต่างๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกังวลอยู่เวลานี้ ไม่อยากให้มองว่าเป็นการมุ่งเน้นการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำความดีให้กับชาติบ้านเมืองเเละประชาชน เเละขจัดคนไม่ดีหรือคนที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายออกไป สื่อต่าง ๆ ขอให้นำเสนอข่าวอย่างพอเหมาะพอควร ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมืองเรา สร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในเเละต่างประเทศ

 ปัญหาความขัดเเย้ง การขาดความรักความสามัคคี การแบ่งฝึกเเบ่งฝ่าย ล้วนแล้วเเต่เป็นอุปสรรคที่สำคัญของความสงบสุขเรียบร้อย การพัฒนาและการเพิ่มขีดดวามสามารถของประเทศ ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงขอให้ประหาชนทุกคน ได้ไใช้ความระมัดระวังในการรับรู้ข่าวสารใดๆ ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โซเซียลมีเดีย โดยขอให้พิจารณาอย่างมีเหตุมีผลประกอบข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุนันและในอดีต ขออย่าได้หลงเชื่อคำบิดเบือนต่างๆ อันจะทำให้ประเทศกลับไปสู่อันตรายเดิมๆ ที่เราได้เคยร่วมกันฝ่าฟันมาแล้ว

การเป็นประชาธิปโดยไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เพียง เสียงมากเสียงน้อย ใครเป็นฝ่ายค้าน ใครเป็นรัฐบาลแต่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับอันได้เเก่ ได้รัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเลือกใครได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหรือไม่ ประเทศชาติได้รับการสร้างความเข้มเเข็งเละเพิ่มขีดความสามารถหรือไม่ นี่คือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลนี้ยึดถือเป็นหลักการมา โดยตลอด

 


การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมถึงทุกพรรคการเมือง นักการเมืองทุกคน เราต้องยอมรับว่าวิธีการเดิมๆ ตั้งเเต่ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือเปลี่ยนเปลงโครงสร้างอะไร ได้เลย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ๆ ที่ทันต่อ
เทคโนโลยี มีการบูรณาการอย่างแท้จริง โดยเราจะต้องสร้าง สนับสนุน รณรงค์ สร้างการรียนรู้ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาทุกเรื่องให้ครบวงจร สร้างความเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืน มิใช่แก้ไขปัญหาที่ปลายหางอย่างเดียว ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีๆ ที่เป็นอนาคตและหลักชัยของประเทศไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลควรต้องสานต่อ ขยายหรือปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป

โดยสรุปแล้วความสงบสุขของบ้านเมือง ความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนคนไทย เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวต่อไปอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เเละมีเสถียรภาพ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สำราญ รอดเพชร โพสต์ร่ายยาว เชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯอีกรอบแน่!
-พล.อ.ประยุทธ์ จะยกเลิกจัดรายการ ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์แล้ว!
-พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่พระประแดง ชาวบ้านต้อนรับรุมถ่ายรูปคู่

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน