ในหลวงมีพระราชดำรัสราชองครักษ์ ไทยมีวัฒนธรรม สถาบันต้องรักษา ค่านิยมที่ถูกของปท.ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย

ในหลวงมีพระราชดำรัสราชองครักษ์ ไทยมีวัฒนธรรม สถาบันต้องรักษา ค่านิยมที่ถูกของปท.ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย

Publish 2019-04-15 08:12:47


จากกรณีเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำนายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ นายทหารราชองครักษ์ ราชองค์รักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อรวม 1,205 นาย เฝ้าฯกราบพระบาทแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฎิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 

 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท คำทั้งหลายในคำปฏิญาณ อันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วน คือหน้าที่ราชองครักษ์มีหน้าที่รักษาชาติ บ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมาพ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรคมามากมาย

 

  

 

เพราะฉะนั้นราชองครักษ์คือ รักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไป อะไรที่ไม่ดี อะไรที่ถูกไม่ต้องก็ต้องแก้ไข

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงห่วงใยพสกนิกร เผชิญวิกฤตฝุ่น ควันไฟ

อ.ไข่ มาลีฮวนน่า โพสต์พระราชดำรัสสมเด็จย่า เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ

ภาพสุดท้ายทูตวีรชัย กราบถวายบังคมลาไปรับตำแหน่ง ในหลวงร.10พระราชดำรัสรักษาผลประโยชน์ประเทศ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;