ราชกิจจาฯประกาศ เลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ราชกิจจาฯประกาศ เลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Publish 2019-04-25 10:40:33


จากกรณีวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ออกประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลาเรื่อง การเลิกสมาคม ด้วย นายชัยรัตน์ เสถียร ได้แจ้งการเลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา ได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี และจำหน่ายชื่อสมาคมออกจากทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วรณัฎฐ์ หนูรอต

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา

 

 

  

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อดีตผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ นายกสมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายไชยรัตน์ เสถียร กรรมการบริหาร และตัวแทนสมาคมฯ ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

ทั้งนี้โดยเงินที่นำมามอบเป็นเงินของ สมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลมูลนิธิพลเอกเปรมในจังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาสมาคมฯ ไม่สามารถที่จะบริหารสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ คณะกรรมการจึงได้มีมติให้เลิกสมาคมฯ ดังกล่าว และที่ผ่านมา สมาคมมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนมีเงินเหลืออยู่ 400,000 บาทเศษ เมื่อทำการเลิกสมาคมฯ จึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมามอบให้กับ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ 300,000 บาท ส่วนอีก 100,000 บาทเศษ ได้มอบให้กับสวนประวัติพลเอกเปรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าวการเมือง
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์