ฮึกเหิมภูมิใจ!! เพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่ สื่อสารการแสดงออกรักชาติร่วมกัน เพิ่มพลังเสียงคนรุ่นใหม่ (คลิป)

Publish 2019-05-04 16:28:07


รัชกาลที่10

 

(4 พฤษภาคม)  'นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์' ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง วิดีทัศน์ประกอบเพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่ว่า เป็นการสื่อสารให้เห็นถึงการแสดงออกร่วมกันของความรักชาติของคนไทย ด้วยการพร้อมใจกับยืนตรงเคารพธงชาติ โดยจะไม่มีภาพของการสู้รบในครั้งนี้ 

 

 แต่จะเห็นคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะมีอาชีพใดๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิตนักศึกษา นักเรียน ประชาชน เกษตกร ขาวประมง ผู้ใข้แรงงานทั่วไป ซึ่งต่างก็มีการแสดงออกถึงความรักชาติในมิติของหน้าที่อยู่แล้ว เช่น การเป็นพลเมืองที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม การปกป้องอธิปไตย การร่วมกันพัฒนาประเทศ 

 

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

 

 

ทหารไทย

 อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีการแสดงออกถึงความรักชาติที่แตกต่างกันไปในวิถีต่างๆ แต่ในวิดีทัศน์เวอร์ชั่นนี้สื่อสารให้เห็นถึงจุดร่วมที่คนไทยทุกคนแสดงออกถึงความรักชาติ เหมือนกันเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ ซึ่งในภาพวิดีทัศน์ทุกคนจะมองสูง มองไปที่ธงชาติบนยอดเสาที่พวกเราคนไทยรักและภาคภูมิใจ และยังแสดงออกได้ทุกวัน ๆละ 2 เวลา สำหรับในส่วนของทำนองไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่เพิ่มพลังเสียงของคนรุ่นใหม่ เข้ามาเพื่อทำสมบูรณ์ ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิม รู้สึกภูมิใจ และรู้สึกรักชาติเท่านั้น

 

นักเรียนเคารพธงชาติ

 

ธงชาติไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯเสด็จออกรพ. ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ภาพสุดประทับใจ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พล.อ.ประยุทธ์ 1ใน 8 ผู้ถวายน้ำอภิเษกประจำทิศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ปืนสีทองตำรวจหลวงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดประวัติครั้งโบราณกาล   
คุณยายทวด 5 แผ่นดิน ชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน