สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน กังวลการทำงาน กกต.-เชื่อการเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม

"สวนดุสิตโพล" เผย ประชาชน กังวลการทำงาน กกต.-เชื่อการเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม

Publish 2019-05-05 12:58:21


5พ.ค. 62  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยแพร่ผลสำรวจของประชาชน  ในข้อหัว ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต. ระบุว่า ตามที่ กกต.ยืนยันจะประกาศผลรับรองส.ส.ในวันที่ 7 – 8 พ.ค. เพื่อให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ภายในกรอบ 150 วัน แต่สถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 1. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก กกต. คือ

อันดับ 1    กระบวนการ/ขั้นตอนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา  42.08%      

อันดับ 2    ผลการรับรอง/ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ตรวจสอบได้    29.46%      

อันดับ 3    ประกาศผลรับรอง ส.ส.ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด    18.44%      

อันดับ 4    การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  13.53%      

อันดับ 5    บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้  9.22%  

 

2. หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล กลัวว่าจะไม่สมหวังจาก กกต. คือ

อันดับ 1    ทำหน้าที่บกพร่อง ผิดพลาด ไม่โปร่งใส ผลคะแนนไม่ชัดเจน   43.15%      

อันดับ 2    การประกาศผลไม่น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  41.09%      

อันดับ 3    การใช้สูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ไม่ได้รับการยอมรับ  25.98%    

 

 3. ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมือง หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 น่าจะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1  ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม    45.20%  เพราะ การเมืองไทยยังมีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จ้องจับผิด โจมตีกันไปมา การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ตลอด ฯลฯ      

อันดับ 2   น่าจะวุ่นวายมากขึ้น 36.56%  เพราะ กฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ การบังคับใช้ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ทำให้เกิดการต่อต้าน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันดุเดือด รุนแรง ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ฯลฯ         

อันดับ 3  น่าจะวุ่นวายลดลง  18.24%  เพราะ  กกต.สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้คลี่คลาย ดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้  กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ฯลฯ    

 

4. สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น “การเมืองไทย” หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คือ

อันดับ 1    ความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน   39.27%      

อันดับ 2    การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย 32.23%      

อันดับ 3    การบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า 23.37%      

อันดับ 4    การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน    17.50%      

อันดับ 5    มีการตรวจสอบ คานอำนาจจากฝ่ายค้านและภาคประชาชน  11.10%    

 

5. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผลการนับคะแนนใหม่ของ นครปฐม เขต 1 และทำให้จำนวนคะแนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

อันดับ 1    เกิดความไม่โปร่งใส ส่อเค้าไปในทางทุจริต ไม่ชอบมาพากล  50.72%      

อันดับ 2    ไม่มีมาตรฐาน ขาดการตรวจสอบ ควบคุมดูแล  29.19%      

อันดับ 3    กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือลดลง  22.81%       

อันดับ 4    ควรมีการคัดเลือก อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  16.59%      

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน