หมายถึงเผด็จการรัฐสภายุคนายใหญ่ ?? นคร ร่ายยาว ซัดเผด็จการเป็นต้นเหตุของวิกฤติชาติ??

หมายถึงเผด็จการรัฐสภายุคนายใหญ่ ?? "นคร" ร่ายยาว ซัดเผด็จการเป็นต้นเหตุของวิกฤติชาติ??

Publish 2019-06-01 10:54:08


(1 มิถุนายน) 'นายนคร มาฉิม' สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เรื่อง  "ท้องถิ่น คือรากฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ"ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้ "ในขณะที่การเมืองระดับชาติยังโกลาหลเพราะการพยายามสืบทอดอำนาจของฝ่ายเผด็จการ ที่ไม่มีอารยะ มีการใช้เงิน ซื้อเสียง ใช้อำนารัฐเอาเปรียบคู่แข่ง ใช้กลโกงทุกอย่างเพื่อให้การสืบทอดอำนาจบรรลุเป้าหมายใช้สว. ที่ตนเองแต่งตั้งมาเลือกตนเองถึง 250 คน ไร้ความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงที่จะเสนอหน้าเป็นรัฐบาล

 

แต่ก็ยังมีความพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งหากพวกเขาทำได้สำเร็จ จะถือเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ฟอกขาวไม่หมดจด คงจะเป็นรัฐบาลที่ประเทศไทยของเราต้องจารึกว่าอัปยศที่สุดชุดหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย การบริหารประเทจะเกิดวิกฤติรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ และฉุดรั้งการพัฒนาประเทศให้ล้าหลัง กระทบต่อความเป็นอยู่ ความสุขประชาชนอย่างมากเป็นแน่

 จึงเหลือความหวัง ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศฝากไว้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมเกือบ 8,000 แห่ง ซึ่งโดยรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลกลางจะต้องจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 35 % แต่ก็ไม่เคยได้รับจากรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

รัฐบาลเผด็จการชุดนี้นอกจากจะไม่กระจายอำนาจ ไม่เพิ่มเงินงบประมาณให้ท้องถิ่นให้เพียงพอแล้ว ยังพยายามรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง เพิ่มอำนาจให้ราชการส่วนภูมิภาคมาขึ้น ผ่านงบประมาณไปที่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านนายอำเภอ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วใช้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือ เป็นหัวคะแนนสนับสนุนพรรคการเมืองที่ให้เผด็จการสืบทอดอำนาจต่อไป 

 

ทั้งที่ในความเป็นจริง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ควรจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4- 5 ปีก็มากแล้ว แต่รัฐบาลเผด็จการชุดนี้ก็ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระดำรงตำแหน่งถึงอายุ 60 ปี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลายคนจึงกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน ตำบล และรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ใช้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลายคนช่วย แจกเงิน คุกคาม ข่มขู่ราษฏรให้เลือกพรรคการเมืองที่ให้เผด็จการสืบทอดอำนาจ โดยใช้เงิน อิทธิพล ผลประโยชน์สารพัดรูปแบบ

 

ดังที่ทราบกันดีในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเป็นปัญหาอยู่ถึงวันนี้ ในทางกลับกัน รัฐบาลเผด็จการชุดนี้ กลับทำทุกวิถีทาง ที่จะลดอำนาจ ลดบทบาท ลดงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น และรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งเมื่ออำนาจอนุมัติงบประมาณอยู่ที่ส่วนกลาง การทุจริตคอรัปชั่นก็ยิ่งทำได้ง่าย การพัฒนาคน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

 

เช่น ถนน น้ำอุปโภคและบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้า เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน จึงทำได้ยาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน คนไทยในชนบทจึงยังทุกข์ยากลำบาก ขาดแคลน เพราะหลักการของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ต้องการรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจ เป็นรัฐรวมศูนย์ ขาดวิสัยทัศน์ และมีการทุจริตคอรัปชั่นสูงมาก ยิ่งบางจังหวัดเช่นที่บ้านผม ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่บางแห่ง สนิทสนมกับอดีตนายทหารใหญ่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกหลานของนายทหาร มีการร้องเรียนการทุจริต คอรัปชั่นไปที่ ปปช หลายเรื่อง แต่ก็เงียบหายไป ไม่มีความคืบหน้า เพราะอาศัยอำนาจ บารมีของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้

เป็นกรณีตัวอย่างผมจึงจำเป็นต้องหาเวลามาสะสาง เร่งรัดเรื่องการทุจริตต่างๆ ด้วยตนเองแต่หากท้องถิ่นใด ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ซื้อเสียงมาและซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์ประชาชนในพื้นที่นั้นๆก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับการดูแลเอาใจใส่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ดี 

 

ขณะนี้รัฐบาลเผด็จการกำลังก่อวิกฤติให้ประเทศชาติในทุกๆด้าน การพัฒนาประเทศหยุดชงักและถอยหลัง ท้องถิ่นจึงควรลุกขึ้น เรียกร้องสิทธิ เรียกร้องการกระจายอำนาจ เรียกร้องความเป็นอิสระที่จะตัดสินใจพัฒนาบ้านเมืองของเราด้วยตัวของเราเอง ไม่ควรปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการรวบอำนาจ รวบงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง และทุจริต คอรัปชั่น คดโกงเงินงบประมาณได้โดยง่ายอีกต่อไป 

 

ท้องถิ่นจึงสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อย่าปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการฉุดลากประเทศไทยของเราถอยหลังไปสู่หายนะต่อไป ท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องร่วมกันพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนแทน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หมอวรงค์ลากไส้วาทกรรมเท่าเทียมเป็นของซ้ายที่ตายแล้ว

หมายถึงเผด็จการรัฐสภายุคนายใหญ่ ?? "นคร" ร่ายยาว ซัดเผด็จการเป็นต้นเหตุของวิกฤติชาติ??

สมยศอดีตผตห.มาตรา112เผยบั้นปลายกวีติดคุก วัฒน์ลี้ภัยตปท. เนาวรัตน์เป็นสว.

ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก!? "พปชร." ทุ่มสุดตัว จ่อยื่นข้อเสนอ "ปชป.-ภท." แย้มงานนี้ยากจะปฏิเสธ!!ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน